Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

 

До __________ районного суду м._______

адреса:___________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:________________, тел.:________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_________________, тел.:________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських прав

Відповідач є батьком неповнолітньої дитини Особи_3, «__»________ року народження.

Звернутись до суду мене примусили наступні обставини:

Беручи до уваги, що батько дитини, починаючи з січня 2009 року, проживає окремо в іншому місті та жодного з покладених законом на батьків обов'язків не виконує, не бере педагогічної, матеріальної, грошової, посильної трудової, або будь-якої іншої участі у вихованні сина.

3 13 травня 2009 року, за рішенням суду відповідач повинен сплачувати аліменти. Жодного разу з травня 2009 року відповідач навіть не поцікавився за які кошти виховується дитина. Загальна сума заборгованості по сплаті аліментів станом на 28.04.2010 року складає 3834,94 гривні. Відповідач є злісний неплатник, моя позовна заява про нарахування пені прийнята до __________ райсуду міста _________.

Всі питання щодо виховання вирішуються мною самостійно без участі та підтримки з боку відповідача. Дитина знаходиться на повному моєму утриманні. Додатково Особа_3 займається в гуртках, тренувально-оздоровчих секціях, дошкільних навчальних закладах. Ці заняття потрібні неповнолітньому сину, він відвідує кожний предмет з задоволенням. Для розвитку дитини я прикладаю всі свої зусилля та можливості.

Службою у справах дітей було проведено перевірку та складено акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї в якій проживає неповнолітній Особа_3. Перевіркою встановлено, що для дитини створені всі необхідні умови для здорового та всебічного розвитку дитини.

Рішення органу опіки та піклування № ____ від «__»______року Особа_2 не виконує, що говорить про його особисте ставлення до дитини. Він ніяким чином не піклується про сина, не проявляє заінтересованості в його подальшій долі, не цікавиться його успіхами, станом здоров'я, не піклується про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема - не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкується з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надає дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяє засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляє інтересу до її внутрішнього світу; не створює умов для отримання нею освіти - створились умови, які шкодять інтересам дитини.

Більш того, постійні погрози Особи_2 та його батьків, в тому числі моїм родичам та знайомим, образи, в тому числі в офіційних документах, змушують мене з дитиною змінювати місце проживання, як для особистої безпеки та морального спокою, так і мого сина Особи_3. Взагалі, його спосіб життя є антисоціальним, він раніше неодноразово лікувався в наркологічному диспансері з приводу зловживання спиртними напоями, схильний до агресії, погрожує мені та дитині фізичною розправою. Все наведене буде підтверджене у судовому засіданні показами свідків.

Крім того, вже півроку Особа_2 заперечує проти нашого виїзду, як до родичів в Російську Федерацію, так і на працевлаштування закордон, чим порушує права та свободи вільного волевиявлення та пересування. Робота за кордоном за контрактом забезпечила б матеріальну базу для всебічного розвитку дитини.

Зазначені факти, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини батьком, свідомого нехтування ним своїми обов'язками, що підтверджує відсутність серйозного ставлення відповідача до своїх батьківських обов'язків.

Названі дії у відповідності до ст. 70 Кодексу про шлюб та сім'ю України (ст. 164 Сімейного кодексу України) є підставою для позбавлення відповідача батьківських прав щодо відносно Особи_3.

Постановою ПВСУ № 3 від ЗО березня 2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» п.16 роз'яснено, що ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.

Згідно з ст. ст. 150, 157 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, той із батьків, хто проживає окремо від дитини зобов'язаний брати участь у її вихованні та утриманні.

У випадку ухилення батьків від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини вони можуть бути позбавлені батьківських прав (ст. 164 СК України).

З метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів дитини я вважаю за необхідне вирішити питання про позбавлення відповідача батьківських прав.

Докази на підтвердження заявлених позовних вимог я додаю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 164, 165 Сімейного кодексу України та ст. ст. 3, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України, Постановою ПВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав», -

ПРОШУ:

Позбавити Особу_2, який проживає за адресою:______________, батьківських прав відносно неповнолітнього сина Особи_3, «__»__________р.н.

Судові витрати та оплату послуг ІТЗ покласти на відповідача.

Додатки:

Дата                      Підпис

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!