Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною. Усунення перешкод в спілкуванні з дитиною. Зразки позовних заяв

Виходячи з права того із батьків, який проживає окремо від дитини, на спілкування з нею, а також з необхідності захисту прав і інтересів неповнолітнього при спілкуванні із цим батьком (матір’ю), суд з урахуванням обставин кожної конкретної справи визначає порядок такого спілкування (час, місце, тривалість спілкування і т.п.), виклавши його в резолютивній частині рішення.

При визначенні порядку спілкування та участі у вихованні батьком (матер’ю) з дитиною суд бере до уваги вік дитини, стан її здоров'я, прихильність до кожного з батьків і інші обставини, здатні вплинути на  фізичне й психічне здоров'я дитини, на її моральний розвиток.

У виняткових випадках, коли спілкування дитини з окремо проживаючим із батьків може завдати шкоди дитині, суд, має право не допускати здійснення батьківських прав на шкоду фізичному й психічному здоров'ю дітей і їхньому моральному розвитку, вправі відмовити цьому батькові (матері) в задоволенні позову про визначення порядку його участі у вихованні та спілкування дитини, виклавши мотиви ухваленого рішення.

Аналогічно вирішується й вимога про усунення перешкод батькам, не позбавленим батьківських прав, у вихованні та спілкуванні з дитиною.

Визначивши порядок участі окремо проживаючого батька (матері) у вихованні дитини, суд попереджає іншого із батьків про можливі наслідки невиконання рішення суду. Як  злісне невиконання рішення суду, що може з'явитися підставою для задоволення вимоги батька, що проживає окремо від дитини, про передачу йому неповнолітнього, може розцінюватися невиконання відповідачем рішення суду або створення ним перешкод для його виконання, незважаючи на застосування до винного батька (матері) передбачених законом мір.

Однак, так само необхідно пам'ятати, що правом на спілкування з дитиною володіють не тільки батьки, але й баби, діди, прадіди, прабаби.

Батьки зобов'язані виховувати дитину і піклуватися про неї, а виховання дитини неможливо без спілкування. Батьки не повинні зловживати своїм правом на спілкування з дитиною і повинні надавати можливість іншим родичам спілкуватися з дитиною.

Наслідки відмови батьків від надання близьким родичам дитини можливості спілкуватися з ними полягають у тому, що зацікавлені родичі вправі звернутися до суду із позовною заявою про усунення перешкод у здійсненні бабою,  дідом,  прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.

Зразки позовних заяв про визначення порядку участі (усуненні перешкод) у вихованні дитини того із батьків, хто проживає окремо; усунення перешкод у здійсненні бабою,  дідом,  прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків:

   Количество строк:  
Заголовок материала
1 Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні, та визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею
2 Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні бабою своїх прав щодо виховання внука
3 Про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї.
 

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!