Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Агентський договір. Зразок агентського договору

Агентський договір широко використовується в англо - американському праві, де замінює традиційні для континентальної правової системи договір доручення і договір комісії.

За своїм змістом агентський договір в цілому ближчий до договору комісії, чим до договору доручення, оскільки агент, подібно до комісіонера, зазвичай є професійним підприємцем.

Головний обов'язок агента - здійснювати в інтересах і за рахунок принципала угоди і інші юридичні і фактичні дії. Якщо за умовами агентського договору передбачається здійснення агентом юридичних дій від імені принципала, він має бути наділений відповідними повноваженнями шляхом видачі йому доручення або підписання агентського договору з вказівкою повноважень.

За агентським договором принципал зобов'язаний сплатити агентові винагороду за виконані в його інтересах дії. Розмір винагороди визначається агентським договором.

Як скласти агентський договір?

По-перше, треба визначити предмет договору - тобто, ті дії, які агент повинен виконувати. Це можуть бути юридичні послуги, послуги з купівлі чи продажу товарів, послуг, нерухомості і так далі.

По-друге, необхідно визначити, від чийого імені виступатиме агент.

Можливі 2 варіанти: агент може здійснювати такі дії як від імені принципала, так і від свого імені.

У першому випадку принципал отримує усі права і бере на себе обов'язки по угоді, укладеній агентом, в другому випадку - сам агент несе відповідальність по угоді.

По-третє, термін договору.

Договір може бути укладений як на певний термін, так і без вказівки терміну його дії.

По-четверте, варто обговорити порядок звітності агента.

Агент повинен інформувати принципала про всі дії виконані від його імені. Слід чітко прописати форми звітів і порядок їх надання. Якщо понесені фактичні витрати, агент повинен надати документальні підтвердження цих витрат.

По-п'яте, встановити розмір і порядок виплати винагороди.

Порядок виплати та розмір винагороди встановлюється шляхом переговорів з агентом. За основу можна брати середньо ринковий розмір винагороди, встановлений на подібні послуги.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
2 Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
3 Агентський договір
 

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!