До  ________________ райнного суду

Позивач: Особа1 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв’язку:______________,

 Відповідач:  Особа2 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв’язку:_______________

 

Позовна заява

про визнання шлюбного договору (контракту) повністю

(частково) недійсним

 

До шлюбу з відповідачем вступив(ла) "_____" ________ 199__р. Шлюбний договір про наші майнові відносини був укладений та посвідчений нотаріусом "________" ______ 199_р.

У відповідності зі шлюбним договором ________ (вказати умови договору і ту його частину, яка ставить позивача в незадовільне становище).

Відповідно до ст. 103 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Визнати шлюбний контракт, укладений "____" ______ 199_р. між_________ (прізвища, імена та по батькові сторін) недійсним (в частині ____).

Додаток:

1. Свідоцтво про шлюб (копія).

2. Шлюбний договір (оригінал).

3. Докази по суті позову.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Копія позовної заяви на ___ арк.


Дата               Підпис