До _________ районного суду м._______

адреса:__________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:________________________, тел.:___________________

Відповідач: ТОВ «Підприємство гаражного і технічного обслуговування», юридична адреса:_________________,

Треті особи: КП «__________ міжміське бюро технічної інвентаризації», адреса:____________________,

Всеукраїнська обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів, адреса:________________________

Позовна заява

про визнання договору купівлі-продажу дійсним 

07 квітня 2009 року між мною та Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство гаражного і технічного обслуговування» на товарній біржі «Європейська» було укладено у простій письмовій формі договір купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться на земельній ділянці загальною площею 5988,00 кв.м., за адресою: м. __________. За умовами вищевказаного договору Позивач повністю сплатив Відповідачу вартість (56970,23 грн.) придбаного за договором купівлі-продажу нерухомого майна.

Після укладання договору купівлі-продажу на біржі відповідач ухиляється здійснити його нотаріальне посвідчення, що в свою чергу унеможливлює оформлення мого права власності на зазначену нерухомість в установленому законом порядку.

Земельна ділянка по вул._____________ у м.__________ площею0,5988 га, на якій розташовані будівлі та споруди, придбані мною за відповідним договором купівлі-продажу, надана строком на 5 років в оренду Колективному підприємству гаражного і технічного обслуговування __________ обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів на підставі договору оренди землі від 15.02.2006, укладеного між останнім та ___________ міською радою, за умовами якого цільове призначення земельної ділянки за цим договором під автомобільний транспорт, що підтверджується копією відповідного договору оренди землі та поясненнями сторін у судовому засіданні. 

Відповідно до Статуту Колективного підприємства гаражного і технічного обслуговування _________ обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, державну реєстрацію створення якого було проведено на підставі розпорядження Виконавчого комітету ________ міської ради № 1295-р від 21.11.1997 року та державну реєстрацію припинення якого було проведено Виконавчим комітетом ______ міської ради 04.06.2008 року (номер запису 12241120023007148), Колективне підприємство було створено з метою виконання статутних завдань Всеукраїнської спілки автомобілістів щодо організованого зберігання, технічного обслуговування і ремонту транспорту членів Спілки.

Відповідно до Статуту Підприємства об’єднання громадян «Підприємство гаражного і технічного обслуговування», державну реєстрацію створення якого було проведено виконавчим комітетом ____________ міської ради 04.06.2008 року (номер запису 12241450000042820) та державну реєстрацію припинення якого було проведено виконавчим комітетом ___________ міської ради 23.09.2008 року (номер запису 12241120005042820), Підприємство є правонаступником Колективного підприємства гаражного і технічного обслуговування __________ обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів.

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство гаражного і технічного обслуговування», державну реєстрацію створення якого було проведено Виконавчим комітетом ____________ міської ради 23.09.2008 року (номер запису 12241450000044136), Товариство створене під час реорганізації шляхом перетворення Підприємства об’єднання громадян «Гаражного і технічного обслуговування» і є його правонаступником, що підтверджується копією відповідного статуту.

Згідно технічного паспорту, виданого КП «________ міжміське бюро технічної інвентаризації» _____________ обласної ради станом на 19.06.2008 (інвентаризаційна справа №851-Г), будівлі та споруди, розташовані за по вул. ________, у місті _______________ складаються: літ. А-2 вартова площею 35,5 кв.м., літ. а – ганок площею 10,9 кв.м., літ. Б – гараж площею 12,5 кв.м., літ. В – убиральня площею 1,0 кв.м., літ. Г – навіс площею 502,1 кв.м., літ. Д – навіс площею 711,4 кв.м., літ. Е – навіс площею 87,4 кв.м., №1 – огорожа площею 700,6 кв.м., №2 – ворота площею 9,5 кв.м., №3 – хвіртка площею 9,5 кв.м., І – мостіння площею 4638,0 кв.м.

Відповідно до технічного висновку Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Технологія» (ліцензія Серії АВ № 195627, дата видачі 28 грудня 2006 р. № 52-л, строк дії ліцензії з 28 грудня 2006 р. по 28 грудня 2011 р.)  виконаного та виданого за результатами обстеження будівель та споруд за адресою: _____________ – основні конструкції будівель: вартової (літ. А-2), ганку (літ. а), гаражу (літ. Б), убиральня (літ. В), навіси (літ. Г, Д, Е) знаходяться у задовільному стані (категорія ІІ) та пригодні до подальшої експлуатації.

Правовідносини, які виникли між сторонами урегульовані нормами Цивільного кодексу України (2003 року).

У відповідності до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 220 Цивільного кодексу України якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

Відповідно до ч.1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснені.

В силу ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Відповідно до ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил; особа, яка здійснила або здійснює будівництво нерухомого майна, не набуває право власності на нього; право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила будівництво на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

Згідно із ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) в силу ч. 2 ст. 331 ЦК України виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. 

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст. 41 Конституції України, ст.ст. 220, 321, 328, 331, 376, 526 Цивільного кодексу України, керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Визнати дійсним договір купівлі-продажу від 07 квітня 2009 року, укладений між мною – Особою_1, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Підприємство гаражного і технічного обслуговування».

 Визнати за мною право власності на будівлі та споруди, що знаходяться за адресою:___________, та складаються з наступних будівель та споруд: літ. А-2 вартова площею 35,5 кв.м., літ. а – ганок площею 10,9 кв.м., літ. Б – гараж площею 12,5 кв.м., літ. В – убиральня площею 1,0 кв.м., літ. Г – навіс площею 502,1 кв.м., літ. Д – навіс площею 711,4 кв.м., літ. Е – навіс площею 87,4 кв.м., №1 – огорожа площею 700,6 кв.м., №2 – ворота площею 9,5 кв.м., №3 – хвіртка площею 9,5 кв.м., І – мостіння площею 4638,0 кв.м.

Зобов’язати Комунальне підприємство «___________ міжміське бюро технічної інвентаризації» зареєструвати за мною право власності на будівлі та споруди, що знаходяться за адресою:_________________, та складаються з наступних будівель та споруд: літ. А-2 вартова площею 35,5 кв.м., літ. а – ганок площею 10,9 кв.м., літ. Б – гараж площею 12,5 кв.м., літ. В – убиральня площею 1,0 кв.м., літ. Г – навіс площею 502,1 кв.м., літ. Д – навіс площею 711,4 кв.м., літ. Е – навіс площею 87,4 кв.м., №1 – огорожа площею 700,6 кв.м., №2 – ворота площею 9,5 кв.м., №3 – хвіртка площею 9,5 кв.м., І – мостіння площею 4638,0 кв.м. без додаткових актів введення в експлуатацію.

Додаток:

Дата               Підпис