До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідачі: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Треті особи: приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу, адреса:____________________,

Особа_3, проживає за адресою:___________________, тел.:_______________________

Позовна заява

про визнання договору дарування квартири недійсним

Я, Особа_1, являюся сином померлого Особи_5.

15 січня 2007 року приватним нотаріусом _________ міського нотаріального округу Особою_4 був посвідчений договір дарування квартири №__ будинку №__ по вулиці ___________ в місті _____________, реєстр №_________, згідно якого Особа_3, що діє за дорученням, посвідченим приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу Особою_4 07 січня 2007 року, реєстр №4____________ від імені мого батька Особи_5 передав, а відповідач прийняв у власність вищезгадану квартиру.

Згідно витягу КП БТІ «Інвентаризатор» від 15 січня 2007 року вартість спірної квартири складає 250000 грн.

Вищезгаданий правочин повинен бути визнаний недійсним у зв’язку з тим, що у момент його здійснення не були дотримані вимоги актів цивільного законодавства.

08 січня 2007 року мій батько Особа_5 помер, про що знали відповідач Особа_2 і третя особа у справі Особа_3.

З 03 січня 2007 року я переселився жити в квартиру батька.

Не дивлячись на це, порушуючи пункт 6 частини 1 статті 248 ЦК України, який передбачає припинення представництва за дорученням у разі смерті особи, що видала довіреність, дарування квартири було здійснено після смерті мого батька.

Згідно ч.1 ст.203 ЦК України, зміст  правочину  не може суперечити цьому Кодексу,  іншим актам  цивільного  законодавства,  а   також   моральним   засадам суспільства.

Ч.1 ст. 215 ЦК України встановлює, що підставою недійсності правочину є  недодержання  в  момент вчинення  правочину  стороною  (сторонами) вимог,  які встановлені частинами першою – третьою,  п’ятою та  шостою  статті  203  цього Кодексу.

У відповідності до абзацу 2 ч.1 ст.216 ЦК України, у разі  недійсності  правочину  кожна  із  сторін зобов’язана повернути другій  стороні  у  натурі  все,  що  вона  одержала  на виконання   цього   правочину,   а   в  разі  неможливості  такого повернення,  зокрема тоді,  коли одержане полягає  у  користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Згідно п.6 ч.1 ст.248 ЦК України, представництво за довіреністю припиняється у разі смерті особи,  яка  видала  довіреність,  оголошення  її померлою,  визнання  її  недієздатною  або  безвісно   відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

На підставі викладеного, відповідно до ч.1 ст. 203, ч.1 ст. 215, абзацом 2 ч.1 ст. 216, п. 6 ч.1 ст.248 ЦК України, керуючись ст.ст. 3, 88, 118, 119 ЦПК України,

ПРОШУ:

Визнати договір дарування квартири №___ будинку №__ по вулиці _______ в місті ___________, посвідчений приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу Особою_4, реєстр №_____ між Особою_3, що діє від імені Особи_5 і Особою_2, недійсним.

Стягнути з відповідача на мою користь витрати у зв’язку із сплатою державного мита в сумі        __________ грн. і оплатою витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи в сумі ____ грн.

Додаток:

копія позовної заяви – З примірники;

копія договору дарування квартири №__ будинку №__ по вулиці _________ в місті ___________ від 15.01.2007 р., реєстр №____ – 4 примірники;

копія довіреності від 07.01.2007 р., реєстр №______ – 4 примірники;

копія свідоцтва про народження Особи_1 – 4 примірники;

копія свідоцтва про смерть Особи_5 – 4 примірники;

копія витягу КП БТІ «Інвентаризатор» від 15.01.2007 р. – 4 примірники;

квитанція про сплату державного мита;

квитанція про сплату ІТЗ

Дата                Підпис