До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ПП «Назва», юридична адреса:_______________________

Позовна заява

про стягнення грошових коштів за невиконаним договором купівлі-продажу

21 травня 2008 року я, Особа_1, та відповідач ПП «Назва» уклали письмовий договір, згідно з яким я зобов’язався сплатити відповідачу гроші у сумі 44000 гривень, як попередню оплату за продаж мені, протягом 35 днів 30 дня здійснення цієї попередньої оплати, автомобілю марки «Хюндай», моделі «Елентра 1,6 DONC» вартістю 88000 гривень, а останній зобов’язався продати зазначений автомобіль на цих умовах; згідно з п. 5.3 договору, у випадку прострочення продажу та передачі автомобіля з боку відповідача, він сплачує мені пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період невиконання зобов’язання, від суми договору – 88000 гривень. Свої зобов’язання за цим договором я виконав та 21 травня 2008 року сплатив відповідачу за квитанцією до прибуткового касового ордеру гроші у сумі 44000 гривень.

01 вересня 2008 року ми уклали між собою додаткову угоду, згідно з якою, у зв’язку із затримкою поставки зазначеного у попередньому договорі автомобіля, відповідач змінив ціну продажу з 88000 до 84000 гривень, зазначивши, що у випадку не продажу зазначеного автомобіля у строк до 30 вересня 2008 року, зобов’язується повернути отримані від позивача гроші за продаж автомобіля. У порушення умов основної та додаткової угод, відповідач автомобіль не продав та не поставив, у зазначений строк та пізніше кошти не повернув. Згідно з розрахунками боргу, збитки внаслідок інфляції становлять 4884 гривні, три відсотки річних від простроченої суми заборгованості становлять 770 гривень, пені складає 12266 гривень 96 копійок. Судові витрати по справі становлять 470 гривень.

Згідно із вимогами ст. 509 ЦК України, зобов’язанням є правовідношення, у яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України, зобов’язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору. Згідно з вимогами ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін) його виконання, воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до вимог ст. 549 ЦК України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Згідно із вимогами ст. 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України, порушенням зобов’язання є його невиконання. Згідно із вимогами ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Відповідно до вимог ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання і при простроченні виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми. Нормою ч. 1 ст. 626 ЦК України встановлено, що договором є домовленість двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Відповідно до вимог ст. 629 ЦК України, договір є обов’язків для виконя сторонами. Згідно із вимогами ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві) і сплатити за нього певну грошову суму. Відповідно до вимог ст. ст. 662 та 663 ЦК України, продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу у встановлений у договорі строк. Нормою ч. 2 ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати повернення суми попередньої оплати.

З наведених норм чинного цивільного законодавства України та фактичних обставин справи випливає наступне. Я та відповідач знаходилися у договірних стосунках, як боржник і кредитор, так як уклали договір купівлі-продажу з попередньою оплатою товару. Нормою цього договору передбачено стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов’язань. Я свої зобов’язання за цим договором виконав та здійснив попередню оплату у розмірах та у строки, передбачені договором. Відповідач свої зобов’язання за цим договором не виконав, і в зв’язку з цим ми уклали додатковий договір. Відповідач не виконав свої зобов’язання і за додатковим договором. Внаслідок цього моє право на отримання автомобілю чи повернення сплачених за нього, як попередню оплату, грошових коштів, відповідачем порушено.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 509, 526, 530, 549, 551, 610, 612, 625, 626, 629, 655, 662, 663, 693 України, ст.ст. 3, 88, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Стягнути з приватного підприємства «НАЗВА» на мою користь заборгованість за невиконаним договором купівлі-продажу автомобіля від 21 травня 2008 року за № 24 та за невиконаним додатковим договором від 11 вересня 2008 року, у сумі 44000 гривень, а також збитки з урахуванням індексу інфляції у сумі 4884 гривні, трьох відсотків річних від простроченої суми боргу у розмірі 770 гривень, пені у сумі 12266 гривень 96 копійок, судові витрати у сумі 470 гривень, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 62390 гривень 96 копійок.

Додаток:

Дата              Підпис