До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідачі: кредитна спілка «НАЗВА», юридична адреса:___________________, тел.:________________________

Ціна позову:26479 гривні 45 копійок

Позовна заява

про дострокове розірвання договору вкладу (внеску) та стягнення заборгованості

23 червня 2008 року між мною та КС “НАЗВА” укладено договір № 080623-02 внеску (вкладу) на депозитний рахунок грошових коштів у розмірі 25000 гривень. Згідно з умовами договору, спілка зобов’язалася прийняти внесок у зазначеній сумі з виплатою відсотків за використання внеску щомісяця у розмірі 24 % річних. Згідно з вимогами п. 2.1 договору, усі виплати члену спілки проводяться 23 числа кожного місяця. Однак, з січня 2009 року виплата відповідачем відсотків не проводилася, чим в односторонньому порядку умови договору порушено.

Згідно з п.п. 1.1 та 1.2 договору, член спілки вносить внесок (вклад) на депозитний рахунок, а спілка зобов’язується прийняти внесок члена спілки на депозитний рахунок, нарахувати та сплатити відсотки за використання внеску у розмірі 24 % річних. Відповідно до п. 2.1 договору, усі виплати члену спілки проводяться до 23 числа кожного місяця, а у відповідності до п. 5.2 цього договору, строк його дії складає 12 місяців та закінчується 23 червня 2009 року. Пунктом 4.1 договору встановлено, що сторони несуть відповідальність по цьому договору у відповідності із діючим законодавством. Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 06-0418, мною, який є членом спілки, 23 червня 2008 року внесено на депозитний рахунок № 080623-02 кошти в сумі 25000 гривень. Відповідно до записів у моїй членській книжці, останнє нарахування та виплату мені відсотків за користування вкладом здійснено у січні 2009 року. 10 лютого 2009 року я звернувся до відповідача з проханням достроково розірвати договір у зв’язку з невиплатою відсотків за користуванням грішми. У задоволенні моєї вимоги листом в.о. голови правління спілки від 17 лютого 2009 року відмовлено.

Згідно зі зробленими мною розрахунками, загальна заборгованість відповідача з виплати доходу (відсотків) за період часу з січня по березень 2009 року становить 1479 гривень 45 копійок.

Також, згідно із проведеними мною розрахунками, виконаними на підставі вимог ст. 4 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань», загальна сума пені за прострочення виплати відсотків за період часу з січня по березень 2009 року становить 58 гривень 41 копійку.

Вважаю, що я маю право на дострокове розірвання зазначеного договору, стягнення з відповідача внесених грошових коштів, нарахованих на них відсотків та пені.

Згідно з вимогами п. 9 ч.2 ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Згідно з ч. 1 ст. 255 ЦК України, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку, а у разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Нормами ст. 526 ЦК України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України, невиконання зобов’язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання, є порушенням зобов’язання. Частиною 3 ст. 549 ЦК України встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення зобов’язання. Згідно з вимогами ст. 625 ЦК України, боржник, що порушив зобов’язання не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною; істотним є таке порушення стороною договору, коди внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та матеріально підтверджені судові витрати.

З наведених норм чинного законодавства України та фактичних обставин випливає наступне.

Я 23 червня 2008 року уклав із відповідачем – кредитною спілкою “НАЗВА”, договір внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строком до 23 червня 2009 року, зі сплатою 24 % річних, вніс на депозитний рахунок спілки кошти у сумі 25000 гривень. У ході дії договору відповідачем порушено його умови та припинено нарахування та сплату мені відсотків за користування моїми грошовими коштами. Я, не отримуючи очікуваного мною прибутку, був позбавлений того, на що розраховував укладаючи депозитний договір, а тому звернувся до відповідача з вимогою про дострокове розірвання договору та повернення грошових коштів, у чому йому безпідставно відмовлено. Внаслідок цієї відмови відповідачем порушено норми договору, норми чинного законодавства України, а також моє право власності.

З метою поновлення мого порушеного права вважає за необхідне достроково розірвати договір, стягнути з відповідача грошові кошти у сумі внеску – 25000 гривень, а також не нараховані та не сплачені відсотки за час прострочення виконання грошового зобов’язання у розмірі 1479 гривень 45 копійок, пеню у сумі 58 гривень 41 копійка та судові витрати по справі у сумі 295 гривень 38 копійок.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 23, 526, 530, 610, 625, 1167 ЦК України, ст. ст. 3,88,118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Договір внеску (вкладу) № 080623-02, укладений 23 червня 2008 року між мною та кредитною спілкою “НАЗВА” -розірвати.

Стягнути з кредитної спілки “НАЗВА” на мою користь заборгованість за депозитним договором № 080623-02 від 23 червня 2008 року у сумі 25000 гривень, відсотки за час прострочення виконання грошових зобов’язань, станом на 23 березня 2009 року у сумі 1479 гривень 45 копійок, пеню станом на 23 березня 2009 року у сумі 58 гривень 41 копійку, судові витрати по справі у сумі 295 гривень 38 копійок, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 26883 гривні 24 копійки.

Додаток:

1)   Копія договору внеску (вкладу) № 080623-02 від 23 червня 2008 року;

2)   Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 06-0418;

3)   Копія членської книжки;

4)   Копія вимоги від 10 лютого 2009 року;

5)   Квитанції про сплату судового збору та ІТЗ.

Дата              Підпис