До _______________ районного

(міського) суду ____________

ПОЗИВАЧ(І) _________________

(п.і.п.б., адреса)

ВІДПОВІДАЧ(І)_______________

(п.і.п.б., адреса)

 

 

Позовна заява

про зміну часток власників житлового будинку

 

Позивач(і) та відповідач(і) є власниками житлового будинку за адресою __________. Частки кожного власника будинку становлять (за даними бюро технічної інвентаризації) __________ (вказати розмір частки кожного власника). Вказані частки в установленому законом порядку були визначені і зареєстровані в _________" __" _______ 19_ р. В цей час частки учасників спільної власності підлягають зміні у зв’язку з __________ (вказати ким і коли проводились надбудови, прибудови і перебудови спільного будинку, чи був на це дозвіл та згода інших учасників спільної часткової власності).

Відповідно до ст. 357 Цивільного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Змінити частки власників будинку за адресою _________.

2. Призначити будівельно-технічну експертизу для визначення нових часток власників будинку.

Додаток:

1. Правовстановлюючі документи на житловий будинок (договір про надання земельної ділянки, довідка бюро технічної інвентаризації і т. ін.).

2. Докази, що підтверджують наявність дозволу на надбудову, прибудову чи перебудову будинку, та прийняття їх в експлуатацію (акт приймання, копія рішення про дозвіл на проведення вказаних робіт і т. ін.)

3. Викопіювання з плану будівлі.

4. Копії позовної заяви за кількістю відповідачів.

5. Квитанція про сплату державного мита.

 

Дата                                     Підпис