До ______________ районного

суду ___________

ПОЗИВАЧ(І)

(п.і.п.б., адреса)

ВіДПОВІДАЧ(І)

(п.і.п.б., адреса)

Позовна заява

про поділ житлового будинку в натурі

між власниками (виділення частки)

 Я є власником __ частини будинку за адресою: _________. Власниками іншої частини будинку є: _______ (п.і.п.б., розмір долі, що належить кожному власнику). Між нами виникають спори про порядок користування і володіння будинком. Угоди про спосіб виділення моєї частки із загального майна не досягнуто. Кожний власник користується такими приміщеннями будинку __________ (прізвище та ініціали власників, перелік приміщень та їх розміри). Такий порядок користування будинком встановився з __________ (вказати з якого часу). Фактично відповідач(і) користується(ються) частиною будинку, що перевищує його (їх) частку.

Відповідно до ст. 364 Цивільного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Поділити житловий будинок за адресою ________ в натурі між власниками і виділити мені у власність ___ (вказати, які житлові приміщення згідно з планом забудови).

2. Призначити будівельно-технічну експертизу для визначення можливих варіантів поділу будинку.

Додаток:

1. Документи, що підтверджують права сторін на частки в будинку (довідка бюро технічної інвентаризації, договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про спадщину і т. ін.).

2. Копія плану будинку.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Копія(ї) позовної заяви для відповідача(ів).

Дата                                   Підпис