До __________ районного суду м. _________
Адреса: _______________________________
 
Позивачі:
Особа_1,
Адреса: ______________
Тел.: ____________________

Особа_2,
Адреса: ______________
Тел.: ____________________

Особа_3,
Адреса: ______________
Тел.: ____________________

Відповідач:
Виконавчий комітет ___________ міської ради
Адреса: ___________________

Треті особи:
Перша ___________ державна
нотаріальна контора _________ району м. ________,
Адреса: ________________________

Орган опіки та піклування, виконавчий
комітет _________ районної у м. _______ ради
Адреса:
Без ціни позову

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності

Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від «___» ________ року, виданого відділом приватизації житла згідно розпорядження №___, я, Особа_1, мій батько Особа_2, моя мати Особа_3, (померла «___» ________ року), моя дочка Особа_4 приватизували на праві приватної спільної сумісної власності квартиру №_, по вул. _____, в м. ____, яка в цілому складається в будинку літера ___, з коридору (1) площею _____ кв.м., вбудованої шафи (2) площею ____ кв.м., кімнати жилої (4) площею _____ кв.м.. кімнати жилої (5) площею ____ кв.м., кімнати жилої (8) площею ____ кв.м., кухні (3) площею ____ кв.м., ванної кімнати (6) площею ___ кв.м., вбиральні (7) площею ___ кв.м.. жилою площею ____ кв.м.

«___» ________ року померла моя мати Особа_3, про що в книзі реєстрації актів про смерть «___» ________ року зроблено запис № _____.

Я, Особа_1, є рідною дочкою померлої Особи_3,   прізвище   змінила   після   укладення   шлюбу   з   Особою_5 ( довідка, видана Центральним відділом реєстрації актів цивільного стану _______ міського управління юстиції від «___» ________ року, № _______ ).

З тринадцятого грудня ______ по теперішній час я проживаю і прописана за адресою: ______________.

Коли я у встановлений законом строк звернулася для оформлення спадщини до Першої ________ державної нотаріальної контори ________ району, то виявилось, що отримати свідоцтво про право на спадщину на частину квартири №__, яка знаходиться в м. _________, по вул.. _________ – я не можу, тому, що в свідоцтві про право власності на житло немає чітко визначених часток у кожного із співвласників .

Між нами не визначені частки, які є рівними та становлять по 1/4 частині кожному співвласнику.

Таким чином, ми не змогли вирішити це питання і звернулися до суду.

Мій батько, Особа_2, подав заяву до державної нотаріальної контори про відмову від своєї частки в спадщині на користь мене Особи_1.

Відповідно до ст. 368 ЦК України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Згідно до ст. 370 ЦК України, у разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю між ними, законом або рішенням суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 368, 370 ЦК України, статтею З ЦПК України, –

ПРОШУ :

Визначити частки в спільній сумісній власності на квартиру №__ по вул. ___ в м. ____ по 1/4 частини кожному із її співвласників, а саме : Особі_1, Особі_2, Особі_3, ( яка померла «___» ________ року), Особі_4.

Додатки:

1.       Копії позовних заяв;
2.       Копія свідоцтва про право власності на житло, від «___» ________ року;
3.       Копія свідоцтва про смерть Особи_3;
4.       Копія довідки з Центрального відділу реєстрації актів цивільного стану ________ міського управління юстиції від «___» ________ року № ________.
5.       Ксерокопії паспортів , ксерокопії ідент. кодів;
6.       Ксерокопія свідоцтва про народження Особи_1;
7.       Ксерокопія свідоцтва про народження Особи_4;
8.       Копія довіреності;
9.       Квитанції про сплату судового збору, витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Дата                 Підпис