До ______ районного суду               
Адреса: _______________              

Позитвач:   Особа_1,                         
Адреса: _______________              

Відповідачі:  Особа_2,                      
Адреса: _______________              

Особа_3,                                               
Адреса: ________________            

Третя особа: Державне підприємства
Виробниче об’єднання «______»,       
що знаходиться за адресою: _______
Без ціни позову                                         

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист порушених прав на житло

Згідно спільного рішення адміністрації та завкому профсоюзу заводу « ____ » за № ___ від «__»______ року мені Особі_1 була надана житлова кімната № ___ в будинку за № ___ по вулиці ________ у м. _______, жилою площею _____ кв. м. з одночасним правом прописки мого чоловіка Особи_4, сина Особи_5 та сина Особи_6, що підтверджується посвідченням за № __ виданого «__»______ року.

«__»______ року між мною, Особою_1, з одного боку та відповідачем Особою_2 з іншого боку було укладено договір про завдаток згідно якого ми досягли згоди про те, що я та відповідач, Особа_2, спільними зусиллями здійснимо приватизацію квартири, після чого ми в послідуючому згідно вимог п.1 договору повинні були укласти договір купівлі-продажу уже приватизованої квартири № ___, з зазначенням строку укладення договору купівлі-продажу не пізніше «__»______ року та відповідно здійсненням відповідачем повного розрахунку зі мною за продану квартиру.

Згідно, п. 5 вищезазначеного договору відповідач «__»______ року сплатив мені суму завдатку в розмірі ____ гривень, будь-яких інших платежів відповідачі мені не здійснювали.

В установлений п. 7 договором про завдаток, я Особа_1 взяла на себе зобов’язання в недільний термін після підписання вказаного договору звільнити та передати відповідачу Особі_2 квартиру, що підлягає продажу, в повне користування до часу оформлення договору купівлі-продажу в належному санітарно-технічному стані придатному для проживання.

Не дивлячись на те, що перед укладенням договору про завдаток, я та відповідач Особа_2 досягли згоди про те, що ми вдвох зберемо необхідні документи та здійснимо приватизацію вказаної квартири після чого в послідуючому буде укладено договір купівлі-продажу, але Особа_2 за допомогою тодішнього юрисконсульта завода « _____ » Т.М.П дали мені підписати договір, який практично поставив мене в край невигідне положення, де я   сама повинна   була виконати всі необхідні дії по приватизації і саме цими обставинами скористався Особа_2, який разом із членами своєї сім’ї зайнявши належне мені по праву житлове приміщення, змінивши при цьому по відношенню до мене цілком протилежне ставлення. Відповідачі мене просто стали не помічати та всілякими способами уникати зустрічей зі мною, тим самим всілякими способами на протязі 7-и років вони чинять мені перепони у користуванні квартирою.

Крім того, за весь цей час незаконно утримання мого житла, сім’я відповідачів без моєї на те згоди здійснила ремонт в квартирі. На мої неодноразові прохання видати мені книжки з питань оплати мною комунальних послуг та звільнити незаконно утримувану ними квартиру, відповідачі посилаються на, що вони зробили ремонт та платять комунальні послуги.

З питань незаконного володіння та користування спірною квартирою, я вимушена була значний час проживати за різними адресами як у м. ________, так і за межами України, а саме у Російській Федерації, де я значний час тяжко хворіла. З часу усвідомлення мною того, що я була обманута коли уклала договір про заставу, я постійно просила відповідачів залишити незаконно утримувану ними мою квартиру, але відповідачі мене не впускають та не бажають виселятися у добровільному порядку із спірної квартири.

В серпні _______ року, я вимушена була звернутися із письмовою заявою до ______ РВ ПМУ ГУМВС України в __________ області з тим аби до відповідачів були прийняті відповідні міри стосовно усунення перепон у користуванні моєю квартирою відповідачами. На подану заяву, я отримала Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від «__»______ року, в якій зазначено те, що в порушенні кримінальної справи по ст. 190 КК України відмовити на підставі ст. 6 п. 2 КПУ України, про що повідомити заявника, оскільки відсутні ознаки злочину в діях відповідачів, а вбачаються цивільно-правові ознаки.

Про той факт, що відповідачі чинять мені перепони у володінні та користуванні житлом свідчать два акти про перешкоди в користуванні квартирою від «__»______ року та «__»______ року.

Дане житло яке незаконно утримують відповідачі потрібне мені для постійного проживання. Крім того з вини відповідачів, я несу необгрунтовані додаткові витрати наймаючи житло для проживання, в той час як відповідачі зареєстровані в належній їм по праву квартирі № ___ по вул. ______, ___, у м. ________, проживаючи при цьому у квартирі № ____ без реєстрації. Одночасно, хочу зазначити те, що спірна квартира не могла мною бути проданою відповідачам, оскільки вона не є приватизованою.

Оскільки вказаний договір укладений під впливом обману в ____ році, відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень до ЦК України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, на підставі ст. 230 ЦК України, ст. ст. З, 15, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України,-
 ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до провадження.
2. Визнати договір про завдаток від «__»______ року укладений між мною Особою_1 та Особою_2 – недійсним.
3. Усунути перешкоди у здійсненні мною Особою_1 права володіння та користування квартирою № ___ по вул. _______, ___ у м. ______ шляхом вселення мене в дану квартиру, зобов’язавши відповідачів видати мені ключі від спірної квартири.
4. Виселити відповідачів Особу_2 та Особу_3 із квартири № _____ по вул. _______, ___ у м. ________ без надання іншого жилого приміщення.
5. Судові витрати покласти на відповідачів.

Дата                Підпис