До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідачі: територіальна громада м.___________ в особі _________ міської ради, адреса:______________________, тел.:________________

Позовна заява

про визначення розміру ідеальних часток у праві спільної сумісної власності

Після смерті моєї матері – Особи_2, яка сталася 20 серпня 2007 року, залишилося спадкове майно у вигляді частини кв. №__ у б. №__ по вул._________ у м.________.

Дана квартира на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 26 січня 2000 року, мені та покійній Особі_2 належить на праві приватної спільної сумісної власності, загальною площею 12, 89 кв.м.

У зв’язку із невизначеністю розміру часток у праві приватної спільної сумісної власності на житло я не можу реалізувати свого права на отримання спадщини, а тому змушена звертатися до суду для визначення часток у спірній квартирі за мною та моєю покійною матір’ю рівними – по 1/2 частці за кожною особою.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 369 ЦК України, співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 372 ЦК України, у разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними та законом.

Домовленості між мною і покійною Особою_2 про нерівний розподіл часток у праві спільної сумісної власності на кв. №__ у б. №__ по вул.________ у м._______, не було. З цих підстав вважаю за можливе визначити частки у праві спільної сумісної власності на зазначену квартиру за мною та покійною Особою_2 рівними, по 1/2 частці за кожною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369, 372 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Визначити розмір ідеальних часток у праві спільної сумісної власності на квартиру №__ у б.№__ по вул.________ у м.________ за мною та за померлою 20 серпня 2007 року Особою_2 – по 1/2 частці за кожною особою.

Додаток:

Дата           Підпис