До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про визнання права власності та зобов’язання зареєструвати право власності

Згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № ________, виданим 12 травня 2008 року, я є власником земельної ділянки площею 613 кв. м., розташованої по вул. _____________,__ у м. _________, цільовим призначенням (використанням) якої є будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. Відповідно до технічного паспорту на садибний житловий будинок, який виготовлено 12 вересня 2008 року КП «ПБТІ «Інвентаризатор», на зазначеній земельній ділянці я самочинно побудував житловий будинок літ. «А-2».

Я звернувся у встановленому порядку за дозволом та проектом на будівництво на своїй земельній ділянці, виділеній для будівництва житлового будинку, такого будинку. Однак, чекати дозволу та проекти повинен був майже рік. Тоді, враховуючи те, що за освітою є архітектором, побудував будинок самостійно.

Згідно із висновками про технічний стан житлового будинку по вул. _________, __ у м.____________, виконаного державним підприємством «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпоект» від 12 листопада 2008 року, розташування будівлі не суперечить державним будівельним нормам України ДБН 360-92 * * «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; планувальне та конструктивне вирішення будівлі літ. «А-2» по вул.__________,__ у м.__________ відповідає діючим на даний час державним будівельним нормам ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», що дає можливість визнати її одноквартирним житловим будинком, придатним для постійного проживання, з житловою площею 84,2 кв.м


Відповідно до висновків, які містяться у акті обстеження домоволодіння по вул.___________,__ у м. Полтаві з питання реєстрації будинку, виконаного комунальним підприємством «Містобудування та кадастр» управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету __________ міської ради, при обстеженні житлового будинку літ. «А-2», порушень вимог будівельних норм та правил не виявлено.

Відповідно до вимог п.п. 1,5 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права. Згідно з вимогами ч.ч. 1,2, 6 ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, має право вчиняти щодо свого майна будь які дії, які не суперечать закону, а держава не втручається у здійснення власником права власності. Відповідно до вимог ст. 375 ЦК України, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди; право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням. Нормою ч. 1 ст. 376 ЦК України встановлено, що будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 376 ЦК України, на вимоги власника земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб. Відповідно до вимог ст. 380 ЦК України, житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

З викладених норм чинного законодавства України та фактичних обставин випливає наступне. Я є власником земельної ділянки площею 613 кв. м., розташованої по вул.__________,__ у м.________, цільовим призначенням (використанням) якої є будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. Збудований мною на цій земельній ділянці житловий будинок літ. «А-2» виконано без отримання відповідного дозволу та належно затвердженого проекту, а тому це будівництво є самочинним. Разом з тим, це будівництво виконано без порушення чинних будівельних норм і правил, на земельній ділянці, відведеній під індивідуальне будівництво. Як власник, я маю право на забудову на своїй земельній ділянці за умови додержання встановлених архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.

До позову мною надано достатньо доказів того, що житловий будинок літ. «А-2» по вул. _________,__ у м. ___________ здійснено мною без порушення встановлених будівельних норм і правил. Тому вважаю, що мої дії по самочинній побудові нерухомого майна на земельній ділянці, відведеній для індивідуального житлового будівництва, вчинені з дотриманням встановлених будівельних норм і правил, вимогам чинного законодавства України не суперечать, а з цих підстав позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 319, 375, 376, 380 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Визнати за мною право власності на самочинно побудоване мною нерухоме майно – житловий будинок літ. «А-2», розташований по вулиці __________ у м.__________.

Зобов’язати приватне підприємство «ПБТІ «Інвентаризатор» зареєструвати за мною право власності на самочинно побудоване нерухоме майно – житловий будинок літ. «А-2», розташований по вулиці ___________, __ у м._____________.

Додаток:

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок;

Копія висновку про технічний стан житлового будинку;

Копія акту обстеження домоволодіння виконаного КП «Містобудування та кадастр»;

Копії позовної заяви

(у кількості учасників) та

Квитанція про сплату судового збору

Квитанція про сплату ІТЗ

Дата            Підпис