До ________ районного суду м.____________, адреса:________________________

Заявник: Особа_1, проживаю за адресою:_____________________, тел.:_________________________,

Заінтересовані особи: виконавчий комітет ________ районної у м._________ ради, адреса:_______________________, тел.:_________________________,

ПП МБТІ __________, адреса:________________________, тел.:__________________________

Особа_3, проживає за адресою:_____________________,

Особа_4, проживає за адресою:_____________________

Заява

про визнання права власності на об’єкт незавершений будівництвом

Мені Особі_1, на підставі свідоцтва про право приватної власності від 20.04.1994 року належить будинок за адресою:____________________.

Я, Особа_1, та мій чоловік, Особа_2 почали будівництво прибудови до нашого будинку за адресою:_____________ ще восени 1995 року.

В технічному паспорті недобудова зазначена літерою Д.

Технічну документацію ми не оформляли по тій причині, що у _________ райвиконкомі (у відділі архітектури) нам було роз’яснено наше право на будівництво прибудови з послідуючим оформленням та вводом в експлуатацію.

Будувати ми починали із моїм чоловіком. 22.01.2007 р. чоловік, Особа_2, помер. Я, Особа_1, за власні кошти не довела будівництво до кінця, так як мені не вистачає коштів. Звернувшись до райвиконкому про реєстрацію на себе даної прибудови у відділі архітектури мені було роз’яснено, що до тих пір, поки будівництво не буде закінчено повністю зареєструвати та ввести його в експлуатацію неможливо. Натомість на мене було складено постанову від 28.02.2007р. про накладення штрафу за самовільне будівництво. Штраф мною добросовісно було сплачено. Юристами виконкому мені також було роз’яснено моє право звернутися до суду про визнання права власності на побудовані мною об’єкти. Звернувшись до МБТІ та ЕО м._________ мені, після обстеження об’єкту була видана інформаційна довідка, що самовільна добудова має готовність 69%, та вказана відповідна вартість – 31754 грн.

Мої діти Особа_3 та Особа_4, а вони є повнолітніми, не заперечують проти визнання за мною права власності на зазначений об’єкт, про що надали відповідні заяви, завірені ГЖЕД №__.

Згідно статті 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Статтею 331 ЦК України встановлено, що за заявою заінте­ресованої особи суд може визнати її власником недобудованого нерухомого майна, якщо буде встановлено, що частка робіт, не виконана відповідно до проекту, є незначною.

Статтею 376 ЦК України передбачено визнання права власності на самочинне будівництво в разі якщо особа його здійснила.

На підставі зазначеного та у відповідності із ст.ст. 16, 316, 328, 331, 376, 392 ЦК України, ст.ст. 3, 118-120 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Визнати за мною право власності на недобудову літера Д (в технічному паспорті літера Д), що знаходиться за адресою: ___________________.

Додатки:

Свідоцтво про право власності на будинок;

Технічний паспорт на будинок;

Свідоцтво про шлюб;

Свідоцтво про смерть чоловіка;

Заяви до райвиконкому;

Відповіді райвиконкому на заяви;

Постанова про накладення штрафу;

Заяви дітей;

Квитанція про оплату штрафу;

Довідка МБТІ про відсоток готовності та вартість об’єкта незавершеного будівництвом;

Квитанція про сплату ІТЗ;

Квитанція про сплату державного мита

Дата             Підпис