Майно чоловіка і дружини є їхньою спільною сумісною власністю, тобто  всe, що придбано під час шлюбу, належить їм обом. За винятком того, що було подаровано або успадковане кожним з них. До майна ставляться всі грошові виплати, включаючи доходи від підприємницької діяльності й виплат, що не мають цільового призначення, рухомі і нерухомі речі, цінні папери, паї, внески, частки в капіталі комерційних організацій.

Поділ майна подружжя  може бути здійснений як у період шлюбу, так і після його розірвання на вимогу кожного із чоловіка й дружини, а також у випадку заяви кредитором вимоги про поділ спільного майна чоловіка і дружини для звернення стягнення на частку одного з них у спільному майні чоловіка і дружини.

Спільне майно може бути поділене між подружжям за згодою. За їхнім бажанням угода про поділ спільного майна може бути нотаріально посвідчено. В окремих випадках, щодо нерухомості, нотаріальне посвідчення договору про поділ спільного майна подружжя обов’язкове.

У випадку суперечки поділ майна подружжя, а також визначення часток чоловіка і дружини в цьому майні здійснюються в судовому порядку. Для цього необхідно звернутися до суду із позовною заявою про поділ спільного майна подружжя.

При поділі спільного майна суд на вимогу чоловіка і жінки визначає, яке майно належить кожному з них. У випадку, якщо, приміром , дружині передається майно, вартість якого перевищує належну їй частку, чоловікові може бути присуджена відповідна грошова або інша компенсація, яку дружина йому зобов’язана виплатити.

Речі, придбані винятково для задоволення потреб неповнолітніх дітей (одяг, взуття, шкільні, спортивні приналежності, музичні інструменти, дитяча бібліотека й інші), поділу не підлягають і передаються без компенсації тому із подружжя, з ким проживають діти.

Внески внесені подружжям за рахунок спільного майна на ім’я спільних неповнолітніх дітей, вважаються приналежним цим дітям і не враховуються при поділі майна подружжя.

У випадку поділу майна в період шлюбу та частина спільного майна чоловіка і дружини, що не була поділена, а так само майно, нажите подружжям в період шлюбу надалі, становлять їхню спільну власність.

При поділі спільного майна подружжя і визначенні часток у цьому майні частки чоловіка і дружини визнаються рівними, якщо інше не передбачено договором між ними.

Суд вправі відступити від принципу рівності чоловіка і дружини в їхньому спільному майні виходячи із інтересів неповнолітніх дітей і (або) виходячи з інтересу одного із подружжя, зокрема, якщо інший із подружжя не одержував доходів з неповажних причин або витрачв спільне майно на шкоду інтересам сім’ї.

Спільні борги чоловіка і дружини при поділі спільного майна розподіляються між ними пропорційно присудженим часткам.

Зразки позовних заяв про поділ майна подружжя:

1 Позовна заява про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя
2 Зразок позовної заяви про поділ спільного майна подружжя
3 Позовна заява про поділ спільного майна подружжя