До  ________________ райнного суду

Позивач: Особа1 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв’язку:______________,

 Відповідач:  Особа2 (П.І.Б.),  яка проживає за

адресою:___________________,

засоби зв’язку:_______________

Позовна заява

про стягнення коштів на утримання внука (внучки)

 

______ (п.і.п.б. відповідча) є дідом (бабою)_____ (прізвище та ім ‘я внука (внучки) “__” _______19__р. народження.

В цей час внук (внучка) потребує матеріальної допомоги у зв’язку з тим, що ______ (вказати, чому внук або внучка не може отримувати матеріальної допомоги від своїх батьків).

Відповідач має можливість і може утримувати внука (внучку), який (яка) потребує матеріальної допомоги, але не бажає виконувати цей обов’язок.

Відповідно до статей 198 і 258 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Стягувати з ______ (п.і.п.б. відповідача) на мою користь на утримання _______ (прізвище, ім ‘я онука (онучки) у розмірі ____ грн. щомісячно до зміни матеріального стану.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження внука (внучки).

2. Документи про матеріальний та сімейний стан батьків дитини, на користь якої стягуються аліменти, а також відповідача.

3. Копії позовної заяви.

4. Довідка про проживання дитини з позивачем (перебуванні на його утриманні).

5. Інші документи, які підтверджують обгрунтованість вимог позивача.

6. Квитанції про сплату судового збору і судових витрат.

 

Дата                                          Підпис