До ________ районного суду _________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ________ сільска рада _________ області адреса:__________________________, тел:__________________

Позовна заява

про визнання незаконним дисциплінарного стягнення

Я працюю на посаді головного бухгалтера __________ сільської ради з 1984 року. За весь період своєї трудової діяльності ніколи не порушувала трудової дисципліни.

10 червня 2008 року сільський голова __________ сільської ради виніс розпорядження № 6, яким мені оголошено догану за порушення трудової дисципліни, за результатами перевірки контрольно-ревізійного відділу у __________ районі. Вказане дисциплінарне стягнення я вважаю таким, що не відповідає нормам Кодексу Законів про працю України, оскільки дані порушення не відносяться до порушень трудової дисципліни.

Згідно акта ревізії виконання бюджету ____________ сільської ради за період з 1 листопада 2005 року по 1 квітня 2008 року поведеної КРВ в ______ районі підтверджено, що  в листопаді-грудні 2005 року, лютому-червні-грудні 2006 року, та червні-липні 2007 року мною допущено ведення бухгалтерського обліку в установі з порушеннями вимог ст.ст. 3, 8-10, Закону України  про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Згідно постанови про притягнення до адміністративної відповідальності від 17 червня 2008 року за № 383, мене притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення ведення бухгалтерського обліку, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Розпорядженням №6 від 10 червня 2008 року,  виданого  сільським головою _______ сільської ради за виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів  мені оголошено догану, що по своїй суті являється фактом повторного притягнення до відповідальності за одні і ті ж самі порушення.

Відповідачем також порушений строк та порядок  застосування дисциплінарного стягнення, а саме порушення ведення бухгалтерського обліку мною були допущенні в листопаді-грудні 2005 року, лютому-червні-грудні 2006 року, та червні-липні 2007 року, тобто пропущений шестимісячний строк застосування дисциплінарного стягнення з часу вчинення проступку.

Відповідачем не було відібрано у мене пояснення з приводу вказаних порушень до накладення дисциплінарного стягнення.       

Відповідно до ст. 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Відповідно до ст. 149 КЗпП України до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Оскільки  до накладення дисциплінарного стягнення у мене не було відібрано письмові пояснення по суті порушення трудової дисципліни, то стягнення накладено з порушенням встановленого порядку накладення стягнення, а тому є незаконним.

Крім того у розпорядженні про накладення дисциплінарного стягнення не вказано чітко за яке саме порушення фінансової дисципліни накладено стягнення. У акті відмічено ряд порушень, термін накладення дисциплінарного стягнення за які минув.

На підставі вищезазначеного та у відповідності із ст.ст.147, 148, 149 КЗпП України, керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Розпорядження голови ___________ сільської ради __________ району ____________ області №6 від 10 червня 2008 року про  результати ревізії, виконання бюджету сільської ради, яким мені оголошено догану визнати незаконним та скасувати.

Додаток:

Дата                 Підпис