Розірвання трудового договору стосується лише випадків, коли трудовий договір припиняє свою дію за ініціативою будь-якої із його сторін.

Трудовий договір може бути розірваний по вказаній підставі у будь-який час, визначений самими сторонами. З ініціативою припинення трудових стосунків може виступити кожна із сторін трудового договору.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це роботодавця у письмовій формі за один місяць. Для цього він подає відповідну заяву про звільнення, в прийомі якої наймач не має права відмовити. Днем подання заяви вважається день вручення її працедавцеві (відповідному уповноваженому посадовцю) або день відправки заяви поштою(за допомогою факсимільного зв’язку і тому подібне). Попередження про звільнення може бути зроблене як в період виконання трудової функції працівника, так і в період відпустки і тому подібне.

Трудове законодавство встановлює обмежений перелік підстав, за наявності яких працедавець може звільнити працівника. Звільнення працівника за ініціативою наймача окрім підстав, вказаних в законі, не допускається.

1 Позовна заява про розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити дії