Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності є обов’язком однієї сторони трудового договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків у встановленому законом розмірі і порядку.

Матеріальна відповідальність в трудовому праві носить двосторонній, взаємний характер. Складовими частинами її є: матеріальна відповідальність працівників і матеріальна відповідальність працедавця – власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу або фізичної особи.

У випадку незаконного накладення матеріальної відповідальності необхідно підготувати відповідну позовну заяву і вирішувати спір в судовому порядку. Як правило, коли працедавець бачить компетентність працівника і готовність відстоювати свої інтереси в суді, подібні спори вирішуються шляхом переговорів.

1 Зразок. Позовна заява про скасування наказу про накладення матеріальної відповідальності та стягнення матеріальної шкоди