До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ВАТ «НАЗВА» адреса:______________________, тел:__________________

Позовна заява

про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі та стягнення моральної шкоди

1 травня 2005 року я був призначений  начальником цеху тваринництва ВАТ «НАЗВА» (наказ №___ від «___»_________ року). Я також виконував роботу заступника голови правління ВАТ «НАКАЗ», на яку призначався згідно Статуту ВАТ Спостережною радою товариства.

1 листопада 2006 року в зв’язку з крадіжками кормів і молокопродукції на фермі працівниками ферми та  вилученням 31 жовтня 2006 року в родильному відділенні МТФ головою правління Особою_2 8 літрів молока, за неналежне здійснення контролю за кількістю і якістю продукції, я Особа_1, головою правління ВАТ «НАЗВА» Особою_2, був переведений,   без моєї згоди, на посаду зоотехніка з племсправи.

Вважаюю таке переведення на іншу роботу незаконним, поскільки проведене без моєї згоди, тому змушений звернутися в суд за захистом порушеного права на працю, яке реалізоване шляхом укладення трудового договору сторонами.

Згідно ч.1 ст.32 КЗпП України, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також  переведення  на  роботу на інше підприємство,  в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Дане переведення проведено без моєї згоди, а тому не відповідає вимогам ч. 1 ст.32 КЗпП України і є незаконним.

Крім того, сам наказ №__ від «__»_____ року не містить посилання на норми трудового законодавства, не чітко сформульовано підстави для зміни умов трудового договору, а також  згідно наказу я був і звільнений від виконання покладених на нього обов’язків і в той же час переведений на іншу посаду без посилання на будь яку норму закону. Існуючі між сторонами трудові правовідносини свідчать про порушення відповідачем мого права на працю, яке реалізовувалось шляхом укладення трудового договору.

Порушене права підлягає поновленню, а наказ про переведення мене на іншу роботу, повинен бути визнаний  незаконним.

Порушення моїх законних прав привели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від мене додаткових зусиль для організації свого життя. В зв’язку з цим з 1 листопада по 5 листопада 2006 року та з 12 січня 2007 року по даний час я перебував на лікуванні в лікувальних закладах.

На підставі вищезазначеного, у відповідності із ст.ст. 32, 235, 237-1 КЗпП України, керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:      

Визнати незаконним наказ голови правління ВАТ «НАЗВА» № від «__»______ року про переведення мене Особи_1 зоотехніком з племсправи.

Поновити мене на попередню посаду начальника цеха тваринництва ВАТ „НАЗВА” з 18 січня 2007 року. 

Стягнути з ВАТ «НАЗВА» на мою користь 5000 грн. моральної шкоди, та понесені витрати на юридичну допомогу в сумі 350 грн., витрати понесені на сплату судового збору.

Додаток:

Дата                   Підпис