До ________ районного суду _________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ________ відділ освіти __________ виконавчого комітету _________ міської ради адреса:__________________________, тел:__________________

Позовна заява

про визнання переведення на іншу роботу незаконним і поновлення на посаді

Я працювала заступником директора з навчально-виховної роботи ________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

07.12.2005 р. відділом освіти виконавчого комітету _________ міської ради було видано наказ № 419-К про звільнення мене по п.3 ст. 40 КЗпП України – у зв’язку з систематичним невиконанням своїх обов’язків без поважних причин.

В той же день, 07.12.2005 р. відділом освіти було видано наказ № 420-К, яким наказ № 419-К від 07.12.2005 р. скасовано.

В той же день, 07.12.2005 р. відділом освіти видано третій наказ № 421-К, згідно якого мене переведено з посади заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 8 з 07.12.2005 р. на посаду вчителя російської мови та літератури.

Всі зазначені обставини відбулися через те, що між мною і новим директором школи склалися складні стосунки.

В листопаді 2005 р в результаті перевірки стану управлінської діяльності мені було винесено дисциплінарне стягнення. Вважаючи це несправедливим і незаконним я почала звертатися с заявами, що послужило підставою незаконних дій з боку керівництва.

Відповідно до ст.5-1 КЗпП України, держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Згідно ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника, за винятком тимчасового переведення.

Як роз’яснив мені відповідач на мою письмову заяву від «__»_______ року, завідуючий відділом освіти вважає моє переведення законним, посилаючись на мою заяву як на підставу видання наказу № 421-К від 07.12.2005 р.

Однак з цим не може погодитись, оскільки як вбачається із тексту самої заяви від 07.12.2005 р. в якій я нібито прошу перевести мене з посади заступника директора на посаду вчителя російської мови та літератури у зв’язку з моїм звільненням з цієї посади, написання заяви про переведення не було вільним волевиявленням, а є результатом тиску залишитися звільненою з роботи. При таких обставинах переведення мене на посаду вчителя російської мови та літератури є незаконним. Ці обставини будуть підтверджені в судовому засіданні свідками.

Мною був пропущений строк позовної давності для звернення до суду. Проте це сталося із поважних причин. Починаючи з січня 2006 р. я зверталась з чисельними заявами про видачу копії наказів, про поновлення на роботі, а також зі скаргами щодо порушення законодавства про працю та незаконність переведення на посаду вчителя до державної інспекції навчальних закладів, територіальної державної інспекції праці у ___________ області, Голови держадміністрації __________ області, відділу освіти виконкому ___________ міської ради.

У разі пропуску з поважних причин строків, встановлених ст. 233 КЗпП  України, суд може поновити ці строки.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 5-1, 32, 232-234 КЗпП України,   ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Поновити строк звернення до суду, вважаючи його пропущеним з поважних причин.

Визнати наказ відділу освіти виконавчого комітету ____________ міської ради №421-К від 07.12.2005 року незаконним та скасувати його.

Поновити мене на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи ___________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Додаток:

Дата                   Підпис