Під поновленням на роботі мається на увазі повернення працівника в колишнє правове положення, що існувало до незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу роботу.

Поновленому працівникові підприємство надає попередню роботу, яку він виконував до незаконного звільнення, із збереженням умов праці. Також йому виплачується компенсація за весь час вимушеного прогулу і поновлюється безперервний стаж. При цьому оплата має бути відповідно індексована.

Для розгляду трудового спору працівник готує позовну заяву про поновлення на роботі і звертається в суд.

Предметом розгляду може бути також компенсація моральної шкоди, розмір якої суд визначає з урахуванням того, які були фізичні і моральні страждання працівника від вказаних дій адміністрації.

Якщо ви вважаєте, що вас звільнили незаконно, у вас є декілька шляхів вирішення цього питання.

Перший з них – звернутися до особи, яка порушила ваші права, з вимогою про відновлення вас на попередньому місці роботи. Для збільшення можливості реалізувати своє право у такий спосіб, необхідно пояснити працедавцеві незаконність свого звільнення і усі наслідки, витікаючі з такого звільнення.

Необхідно пам’ятати, що відповідно до Трудового кодексу встановлений місячний термін для подання позову у справах про звільнення з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книги.

Судовий збір не стягується з позивачів за подання позову, що витікає з трудових правовідносин.

1 Позовна заява про поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди
2 Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу