В ______________ районний

 

(міський) суд ___________

 

Позивач _________________

 

(п.і.п.б.)(адреса)

 

Відповідач ______________

 

(найменування, адреса)

 

Третя особа _____________

 

(п.і.п.б.керівника, особи, яка

 

підписала наказ про звільнення)

 

 

 

Позовна заява

про поновлення на роботі і оплату за час

вимушеного прогулу

 

Я працювала_________ (посада, виконувана робота) на (в)________ (найменування підприємства, установи чи організації) з _________ (число, місяць, рік).

Наказом №___від “___” ________ 200__р. я була(був)звільнена(ний) _______ (підстава звільнення).

Звільнення вважаю незаконним: ________ (вказати обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним).

З “____” _______ 200_ р. я не працюю.

Згідно зі ст.ст. 232, 235 Кодексу законів про працю України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Поновити мене на роботі ________ (посада, виконувана робота) на (в)_______ (найменування підприємства, установи чи організації).

2. Стягнути з _______ (найменування підприємства, установи чи організації) на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з “____” __________ 200_ р.до дня поновлення на роботі.

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про звільнення.

3. Довідка про розмір середньої заробітної плати за останні два календарні місяці роботи.

4. Копії позовної заяви.

5. Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” та ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України державне мито та судові витрати не сплачувались.

 

Дата                          Підпис