До ________ районного суду м._________, адреса:___________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:________________, тел.:___________

Відповідач: ЗАТ «НАЗВА», юридична адреса:_________________, тел.:___________

Ціна позову: 8014,00 гривень

  Позовна заява

про стягнення недорахованої заробітної плати

Я, ОСОБА_1,  був прийнятий «__»______ року в ЗАТ «НАЗВА» на посаду майстра з ремонту електроустаткування та КВПіА енергослужби господарського цеху по переводу з ДП «_______ завод». «__»________  року я був переведений майстром з ремонту електроустаткування господарського цеху, а наказом від «__»_________року переведений енергетиком господарського цеху. Розпорядженням №__ від «__»______року мене звільнено з роботи, згідно п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією структурного підрозділу.

На час звільнення мій стаж роботи становив понад 5-ть років, що підтверджується записами у трудовій книжці.

На час звільнення мені було нараховано і виплачено матеріальну допомогу в сумі 3 796 грн., що становить одну мою середню заробітну плату, та матеріальну допомогу в сумі 2812 грн., що становить 2-і середні заробітні плати по підприємству.

Однак мені належало до виплати: матеріальна допомога в розмірі 3-х моїх середніх заробітних плат та матеріальна допомога в розмірі 5-ти середніх заробітних плат по підприємству. Відповідачем не виплачено і не виплачено: матеріальну допомогу в сумі 3796 грн., що становить 2-і моїх середні заробітні плати та матеріальну допомогу в сумі 4218 грн., що становить 3-и середні заробітні плати по підприємству, а всього 8014 грн. 

Згідно довідок, мій середній заробіток становить 1898 грн., а середній заробіток по підприємству становить 1406 грн.

«__»_______року було прийнято спільне рішення №___ адміністрації ЗАТ «НАЗВА» та профкому, згідно якого було викладено в новій редакції абзаци 3 і 4 п. 7.8 колективного договору ЗАТ «НАЗВА» на 2007-2009 рр. і передбачено, що при звільненні з роботи за скороченням чисельності або штату працівників здійснюється виплата матеріальної допомоги в розмірі до трьох середніх заробітних плат конкретного працівника додатково до розміру вихідної допомоги, встановленої чинним законодавством і розмір такої допомоги при стажі роботи понад три роки має становити три середні заробітні плати. При звільненні за скороченням штатів внаслідок реорганізації або ліквідації структурного підрозділу, крім осіб пенсійного віку виплачується матеріальна допомога в розмірі п’яти середніх заробітних плат по підприємству при стажі роботи понад п’ять років.

У відповідності із ст. 17 КЗпП України колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

Зміни до колективного договору були підписані сторонами «__»_____року, і в них не обумовлено, що вони набирають чинності не з моменту підписання.

Зміни до колективного договору набирають чинності з часу підписання їх сторонами, тобто «__»______року, а отже вони діяли на час звільнення мене з роботи. Тому, я ОСОБА_1,  мав отримати до виплати при звільненні не 1-у, а 3-и моїх середні заробітні плати, а також не 2-і , а 5-ть середніх заробітних плат по підприємству. Право на отримання матеріальної допомоги в такому розмірі, згідно внесених змін до колективного договору, визнає представник відповідача, заперечуючи тільки набрання чинності даних змін на час звільнення мене з роботи.

Так як відповідачем не було нараховано і виплачено матеріальну допомогу у вищезазначеному розмірі, ним не пораховано і не виплачено 8014 грн. ( 2-і середні заробітні плати позивача у сумі 3796 грн. і 3-и середні заробітні плати по підприємству у сумі 4218 грн.) то дані кошти слід стягнути з відповідача на мою користь.

На підставі ст.ст. 17, 116, 117 КЗпП України  та керуючись ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Позов задовільнити.

Стягнути із ЗАТ «НАЗВА» на користь мою, ОСОБИ_1. користь  недораховану суму матеріальної допомоги в розмірі двох середніх зарплат – 2796 грн. і трьох середніх зарплат по підприємству – 4218 грн., а всього 8014 грн.

Стягнути із ЗАТ «НАЗВА» в користь держави 80 грн. 14 коп. державного мита та 30 грн. витрат на інформаційно – технічне забезпечення розгляду справи.

Рішення в частині стягнення на мою користь  1898 грн. заборгованості по заробітній платі за один місяць допустити до негайного виконання.

Додатки:

Дата        Підпис