Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі

До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: комунальне підприємство «Декоративні культури», юридична адреса:_______________________, тел.:_________________________

Позовна заява

про стягнення заборгованості по заробітній платі

01 червня 1998 року мене Особу_1 прийнято водієм до ________ госпрозрахункової дільниці зеленого будівництва, а наказом № 20-о від 27 червня 2008 року, звільнено з цього дня на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України - за скороченням штатів.

Згідно із довідкою ___________ госпрозрахункової дільниці зеленого будівництва від 01 вересня 2008 року за № 29, станом на 01 вересня 2008 року це підприємство перед мною має заборгованість по заробітній платі у сумі 2938 гривень 07 копійок.

Відповідно до довідки __________ госпрозрахункової дільниці зеленого будівництва від 28 липня 2008 року за № 35, мій середній заробіток за 2008 рік становить 1780 гривень 14 копійок.

Рішенням ___________ міської ради від 28 жовтня 2008 року ___________ госпрозрахункова дільниця зеленого будівництва реорганізована у комунальне підприємство «Декоративні культури» _________ міської ради.

Згідно із довідкою із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, комунальне підприємство «Декоративні культури» __________ міської ради є юридичною особою...


Згідно із вимогами ст. 106 ЦК України, злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням відповідних органів державної влади. Відповідно до вимог ст. 108 ЦК України, перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми; у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи. Відповідно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Згідно з вимогами ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться у день його звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені ні пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимог про розрахунки. Відповідно до вимог ст. 117 КЗпП України, у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки на день фактичного розрахунку.

З наведених норм чинного цивільного законодавства України та фактичних обставин випливає наступне. Я мав право на отримання невиплаченої мені заробітної плати у день мого звільнення. З вини відповідача - ____________ госпрозрахункової дільниці зеленого будівництва я не отримав свою заробітну плату у сумі 2938 гривень 07 копійок. Невиплачену заробітну плату, а також середній заробіток за весь час затримки розрахунку за 9 місяців, прошу стягнути з відповідача.

Внаслідок перетворення (реорганізації) ___________ госпрозрахункової дільниці зеленого будівництва, її майно, права та обов’язки перейшли до комунального підприємства «Декоративні культури» ____________ міської ради. Розмір середнього заробітку за 9 місяців затримки становить 16021 гривню 26 копійок (1780 гривень 14 копійок х 9 місяців). Таким чином, моє конституційне право на отримання заробітної плати у встановлені законом строки порушено та підлягає захисту. З цих підстав вважаю що мій позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, у відповідності із ст.ст. 115-116 КЗпП України, керуючись ст.ст. 3, 88, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути із комунального підприємства «Декоративні культури» __________ міської ради на мою користь заборгованість із невиплаченої заробітної плати у сумі 2938 гривень 07 копійок, середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати у сумі 16021 гривня 26 копійок, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 18959 гривень 33 копійки.

Стягнути із комунального підприємства «Декоративні культури» ____________ міської ради судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи користь Держави.

Додаток:

Копія наказу про прийняття на роботу;

Копія наказу про звільнення з роботи;

Копія довідки про наявність заборгованості у заробітній платі;

Копія довідки про середній заробіток;

(у кількості відповідно до учасників)

Дата                  Підпис

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!