Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Позовна заява про стягнення компенсації за невикористану відпустку, заборгованості по заробітній платі та компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати

 

До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: кредитна спілка «ДП», юридична адреса:_________________, тел:___________________

Ціна позову: 16384 гривні 64 копійки

Позовна заява

про стягнення компенсації за невикористану відпустку, заборгованості по заробітній платі та компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати

Я працювала у кредитній спілці «ДП» з 15 квітня 2008 року по 12 березня 2009 року. Звільнена з роботи на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України, за угодою сторін. На день мого звільнення відповідачем нарахована але не виплачена мені заробітна плата за період часу з 13 листопада 2008 року по 12 березня 2009 року у сумі 6618 гривень 82 копійки. Також при звільненні мені не виплачено компенсацію за невикористану відпустку за 15 днів, що становить 1163 гривні 10 копійок. Відмову виплатити мені усі кошти, які слід було виплатити на день звільнення з роботи, відповідач обґрунтував відсутністю грошових коштів.

Дії відповідача є незаконними, так як згідно з вимогами ч. 1 ст. 47 та ч. 1 ст. 116 КзПП України, виплата усіх сум, що належать працівнику від підприємства чи установи, проводиться у день звільнення. У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу, звільненому ним працівникові усіх сум, які повинні бути йому виплачені на день його звільнення, згідно з вимогами ч. 1 ст. 117 КзПП України, роботодавець повинен виплатити цьому працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. У відповідності до вимог ст. 34 Закону України «Про оплату праці», компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, проводиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. Згідно з ч. 5 ст. 95 КзПП України, також передбачено виплату з урахуванням індексації. Рівень (індекс) інфляції - це показник середнього рівня зміни цін на товари та послуги відносно базисного періоду, який має вираз у відсотках. Згідно зі зробленими нею підрахунками, за період часу з 13 листопада 2008 року по 12 березня 2009 року сума заборгованості за невиплачену заробітну плату, з урахуванням індексу інфляції, становить 479 гривень 16 копійок...

Працюючи у спілці юрисконсультом я дізналася, що головний бухгалтер спілки використала отримані спілкою, як прибуток грошові кошти, не на погашення заборгованості із заробітної плати, а на оплату комунальних послуг і оренди. Вважаючи, що бухгалтер діє незаконно, висказала це їй та керівникові. Після цього я стала небажаною персоною у спілці, була змушена звільнитися з роботи. Внаслідок цього мені і не виплатили заробітну плату, та компенсацію за невикористану відпустку на день звільнення, а також відмовляли у цих виплатах на мої неодноразові усні звернення.

Згідно із довідкою кредитної спілки «ДП» від 26 березня 2009 року за № Ю8, мій середній денний заробіток за час роботи у спілці становить 77 гривень 54 копійки. Відповідно до наданих суду копії особистої картки та копій наказів кредитної спілки «ДП» № 34-к від 03 жовтня 2008 року, № 37-к від 30 грудня 2008 року та № 5-к від 03 березня 2009 року, за час роботи у спілці я використала сім днів щорічної тарифної відпустки.

Відповідно до здійснених мною розрахунків заборгованості, сума компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати становить 7598 гривень 92 копійки, компенсація заборгованості за час затримки заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за період часу з 13 листопада 2008 року по 12 березня 2009 року становить 1003 гривні 80 копійок.

Згідно із вимогами п.п. 5,8 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів може бути примусове виконання обов’язку в натурі, відшкодування збитків. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 47 КзПП України, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення працівника видати працівникові належно оформлену ним трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 цього Кодексу. Нормою ч. 1 ст. 83 КзПП України встановлено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 95 КзПП України, заробітна плата підлягає індексації у встановленому законом порядку. Відповідно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Згідно з вимогами ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться у день його звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені ні пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимог про розрахунки. Відповідно до вимог ст. 117 КЗпП України, у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки на день фактичного розрахунку. Згідно із вимогами ст. 34 Закону України «Про оплату праці», компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати проводиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

З наведених норм чинного цивільного законодавства України та фактичних обставин випливає наступне. Я маю право на отримання невиплаченої мені заробітної плати на день свого звільнення та стягнення збитків з урахуванням індексу інфляції. З вини відповідача - кредитної спілки «ДП» я не отримала свою заробітну плату за період часу з 14 листопада 2008 року по 12 березня 2009 року, у сумі 6518 гривень 82 копійки. Також я маю право на стягнення з відповідача середнього заробітку за весь час затримки розрахунку заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку, які прохаю стягнути з відповідача.

Моє право на отримання заробітної плати у встановлені законом строки, на компенсацію збитків за час невиплаченою заробітної плати з урахуванням індексу інфляції, компенсації за затримку з виплати заробітної плати та за невикористану відпустку, порушено відповідачем, а тому підлягає захисту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 47, 83, 95, 115-117 КЗпП України, ст.ст. 3, 88, 118-119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Стягнути із кредитної спілки «ДП» на мою користь нараховану але не виплачену заробітну плату у сумі 6618 гривень 82 копійки, середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати у сумі 7598 гривень 92 копійки, збитки за час невиплати заробітної плати з урахуванням індексу інфляції у сумі 1003 гривні 80 копійок, компенсації за невикористану щорічну відпустку у сумі 1163 гривні 10 копійок, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 16384 гривні 64 копійки.

Стягнути із кредитної спілки «ДП» судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на користь Держави.

Додаток:

Дата                Підпис

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!