Згідно чинному законодавству працівник, що заподіяв організації матеріальний збиток, зобов’язаний його компенсувати. Порядок відшкодування збитку залежатиме від того, як оформлені стосунки цієї фізичної особи і організації.

При укладенні працівником з організацією трудового договору питання матеріальної відповідальності працівника перед працедавцем регулюються Трудовим кодексом, в якому безпосередньо прописаний обов’язок працівника про відшкодування завданого збитку.

Крім того, працівник організації несе матеріальну відповідальність і у тому випадку, коли він пошкодив майно третьої особи, і цю шкоду був вимушений компенсувати працедавець.

Працівник може добровільно відшкодувати заподіяний збиток повністю або частково
У грошовій формі чи передати для відшкодування заподіяного збитку рівноцінне майно або виправити пошкоджене.

Відшкодування збитку в розмірі, що не перевищує середній місячний заробіток працівника, проводиться за розпорядженням працедавця шляхом утримання із заробітної плати працівника.

Порядок відшкодування збитку може проводитися через суд, якщо:

1) Розмір відшкодування збитку перевищує середній місячний заробіток працівника.
2) Якщо сторони не дійшли згоди стосовно суми збитку.
3) Якщо працівник перестав працювати на вказаному підприємстві і відшкодування збитку не може бути здійснення шляхом вирахування із заробітної плати.

Якщо збиток був завданий працедавцем працівнику, вказаний спір може бути врегульований шляхом переговорів між сторонами або в судовому порядку після підготовки і подачі позовної заяви про відшкодування збитку.

1 Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обов’язків
2 Позовна заява про відшкодування збитків в порядку регресу
3 Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству працівником (в порядку регресу)
4 Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків
5 Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (в порядку регресу)