В ______________ районний

(міський)суд _____________

ПОЗИВАЧ _________________

(назва підприємства,

установи чи організації)

________________________

(адреса)

ВІДПОВІДАЧ_______________

(п.і.п.б., адреса водія з

вини якого сталася аварія)

Ціна позову______________

 

 

Позовна заява

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок

дорожньо-транспортної пригоди (в порядку регресу)

 

______ (п.і.п.б. відповідача) працював водієм автомобіля _______ (марка, державний номер) з "___" ______19___ р. з його вини_________ (вказати обставини і місце дорожньо-транспортної пригоди) в результаті громадянину ________ (п.і.п.б.) заподіяні __________ (вказати ступінь тілесних ушкоджень) тілесні ушкодження, а автомобілю _________ (марка, державний номер), який належить _________ (вказати підприємство чи на праві приватної власності громадянину) завдано технічні пошкодження ___________ (вказати перелік пошкоджень автомобіля).

Вина відповідача підтверджується вироком _______ суду.

Рішенням _______ міського (районного) суду _______ від" __" ________ 19_ р. з підприємства на користь потерпілого громадянина ______ (прізвище, ініціали) чи підприємства ________ (найменування) стягнуто ________ грн. __ коп. Ця сума складається з __ грн. _ коп., які стягнуто в погашення шкоди, заподіяної аварією здоров’ю потерпілого; ____ грн. _ коп. – вартості поновлювального ремонту і втрати товарного вигляду автомобіля. Вказана сума повністю перерахована стягувачеві.

Організація, яка повністю відшкодувала шкоду, завдану з вини її працівника при виконанні ним своїх трудових обов’язків, має право зворотньої вимоги (регресу) до цього працівника в розмірі виплаченого відшкодування.

Керуючись ст. 130, п. 3 ст. 134 КЗпП України, ст. 1191 ЦК України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Стягнути з _______ на користь ________ (п.і.п.б.) (найменування підприємства) у відшкодування шкоди ____грн.

2. Для забезпечення позову накласти арешт на майно відповідача (за наявності відомостей – вказати місцезнаходження майна)

Додаток:

1. Копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідача.

2. Копія рішення суду про стягнення збитків.

3. Довідка про перерахування грошей потерпілому.

4. Довідка про заробітну плату відповідача.

5. Копія позовної заяви

6. Копія вироку

7. Квитанція про сплату державного мита.

 

Дата                                  Підпис керівника