До ________ районного суду м._______________

адреса:__________________

Позивач: приватне підприємство «НАЗВАПП», юридична адреса:______________________, тел.:_________________________

Відповідач: Особа_1, проживає за адресою:_____________________, тел.:_________________________

Ціна позову: 4593 гривні 98 коп.

Позовна заява

про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обов’язків

Особа_1 знаходилася в трудових відносинах з приватним підприємством «НазваПП» з 29 січня по 22 серпня 2008 року та працювала фармацевтом-реалізатором. 29 січня 2008 року з нею був укладений договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність та в цей же день була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, які були передані бригаді, в тому числі відповідачу для реалізації.

Черговою плановою інвентаризацією, проведеною 08 серпня 2008 року згідно наказу № 23-ВН від 05 серпня 2008 року була виявлена недостача товарно-матеріальних цінностей в розмірі 15308 гривень 17 копійок. Повторною інвентаризацією, проведеною 22 серпня 2008 року висновки попередньої інвентаризації були підтверджені.

Відповідно до договору про колективну матеріальну відповідальність виявлена недостача підлягає стягненню з членів бригади пропорційно відпрацьованому часу, в тому числі з відповідача в розмірі 5647 грн. 38 коп.

Особа_1 повинна погасити недостачу в розмірі 5647 грн. 38 коп. Всі члени бригади погасили недостачу добровільно, крім відповідача. Недостача в розмірі 1053 грн. 40 коп. була утримана з заробітної плати Особи_1 під час її звільнення за власним бажанням. Іншу частину недостачі відповідач зобов’язалася погасити на протязі тижня. До теперішнього часу недостача не погашена.

Відповідно до ст. 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, спричинену підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

Згідно із ст. 134 КЗпП України згідно з законодавством працівники несуть матеріальну відповідальність в повному розмірі шкоди, спричиненої по їх вині підприємству в разі, коли між працівником та підприємством в відповідності до ст. 135-1 КЗпП України укладений письмовий договір про прийняття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення схоронності майна та других цінностей, переданих йому для охорони або для других цілей.

Статті 135 та 136 КЗпП України передбачають, що коли розмір шкоди, завданої працівником перевищує середню заробітну плату працівника, її покриття провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 130, 134, 135-1, 136 КЗпП України, ст.ст. 3, 88, 118-120  ЦПК України, –

ПРОШУ: 

Стягнути на користь приватного підприємства «НАЗВАПП» (ЄДРПОУ _________)  з Особи_1 – 4593 грн. 98 коп. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто три) гривні 98 копійок матеріальної шкоди, 51 гривню судового збору, 30 гривень плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, а всього – 4674 грн. 98 коп.(чотири тисячі шістсот сімдесят чотири) гривні 98 копійок.

Додаток:

Дата                    Підпис