До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ТОВ “Назва”, юридична адреса:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про зміну формулювання та дати звільнення,  стягнення моральної шкоди

Я працював у відповідача на посаді майстром сантехнічної дільниці ЖЕУ ТОВ “Назва”. Наказом № 51-к від 21.02.2006 року я був звільнений з займаної посади по п.3  ст.  40 КЗПП України за систематичне невиконання посадових обов’язків.

Я не згоден зі звільненням з ініціативи власника по п.3  ст.  40 КЗПП України, оскільки у відповідача немає фактичних даних про систематичне невиконання мною своїх обов’язків.

Я завжди працював сумлінно та професійно, до дисциплінарної відповідальності я ніколи не притягувався за свою працю був нагороджений почесною грамотою.

Діями відповідача мені спричинено моральну шкоду,  яку я оцінюю в 5000 грн.,  оскільки з записом про звільнення по п.3  ст. 40 КЗПП України мені було дуже важко знайти роботу, формулювання причин звільнення перешкоджало працевлаштуванню.

Я був вимушений додавати додаткових зусиль для організації свого життя,  постійно позичав гроші у знайомих.

Статтею 237-1 КЗпП передбачено,  що відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться в разі,  коли порушення його законних прав призвело до моральних  страждань,  втрати  нормальних  життєвих  зв’язків  або змушує докладати додаткових зусиль для організації свого життя.

Згідно ч.3 ст. 235 КЗпП України у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним, або таким, що не  відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника на роботі орган який розглядає трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання  і вказати в  рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з  посиланням на  відповідну статтю (пункт) закону. Якщо  неправильне формулювання причин звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, то орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Згідно ст. 233 КЗпП України працівник може звернутися з  заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він  дізнався або повинен  був дізнатися про порушення свого права, а у  справах про звільнення – в місячний строк з дня  вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Я не звернувся до суду раніше тому,  що знаходився на лікуванні з 3.03.2006 року по 22.03.2006 року,  що підтверджується висновком ВКК.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст.  233, 234,  235,  237-1 КЗпП України, ст. 3, 118, 119 ЦПК України, – 

ПРОШУ:

Поновити строк на звернення з позовом до ТОВ “Назва” про зміну формулювання та дати звільнення,  стягнення моральної шкоди. 

Визнати формулювання причин звільнення Особи_1 по п.3  ст.  40 КЗПП України за систематичне невиконання посадових обов’язків невірною.

Змінити формулювання звільнення Особи_1,  вказавши формулювання звільнення – за згодою сторін по п.1  ст.  36 КЗПП України.

Стягнути з ТОВ “Назва” на мою користь відшкодування моральної шкоди 5000 грн.

Додатки:

Дата                           Підпис