Відшкодування шкоди. Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Зразки позовних заяв

Відшкодування матеріальної шкоди (майнового збитку).

Згідно п. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, якій нанесені збитки (майнова шкода) в результаті порушення її громадянських прав, має право на їх відшкодування.

Майновими збитками вважаються:

– втрати, які особа понесла у зв’язку із знищенням або ушкодженням майна, а також витрати, які особа понесла або повинна понести для відновлення свого порушеного права(реальні збитки);
– доходи, які особа могла б реально отримати при звичайних обставинах, якби його право не було порушене(упущена вигода).

Відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України майновий збиток, нанесений неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також збиток, нанесений майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному об’ємі особою, яка його нанесла.

Особа, яка завдала збитку, звільняється від його відшкодування, якщо доведе, що збиток нанесений не з її вини.

Але в деяких випадках, передбачених законом, також відшкодовується збиток, який заподіяний правомірними діями, наприклад, у разі крайньої необхідності.

Юридична або фізична особа відшкодовує збиток, нанесений їх працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. Так само збиток відшкодовується у разі незаконних дій посадовців, органів влади і місцевого самоврядування.

Відшкодування моральної шкоди.

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних або фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди може бути поданий окремо у рамках цивільного судочинства. Закон не передбачає чітких правил визначення грошової суми, що підлягає виплаті.

1 Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (завданої внаслідок наїзду транспортним засобом на пішоходів)
  2 Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої спільно кількома неповнолітніми особами
3 Позовна заява про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди
4 Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди завданої в наслідок ДТП (ями на дорозі)
5 Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди заподіяної внаслідок неналежного надання житлово-комунальних послуг
6 Позовна заява про відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з каліцтвом
7 Позовна заява про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди
8 Зразок. Позовна заява про стягнення заборгованості по спричиненій шкоді заподіяній каліцтвом
9 Зразок. Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом
10 Зразок. Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної смертю
11 Зразок. Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
12 Зразок. Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку із зміною стану працездатності
13 Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди завданої незаконним рішенням і діями органів досудового слідства, прокуратури. Зразок
14 Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві. Зразок
15 Зразок. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)
16 Зразок. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки (внаслідок ДТП)
17 Заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
18 Позовна заява про відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника
19 Позовна заява про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я
20 Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
21 Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди