До ________ районного суду ___________ області адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Позовна заява

про  розірвання договору купівлі-продажу, стягнення грошової суми за товар, стягнення моральної шкоди

27 жовтня 2008 року я уклав з відповідачем  договір купівлі-продажу металопластикового вікна вартістю 1483 грн., і згідно п.4.1 даного договору мною  30 жовтня 2008 року  сплачено відповідачу  1200 грн., що є авансом в розмірі 80 % від ціни договору. Термін виконання робіт згідно договору становив 15 днів. Як у визначені договором строки, так і тривалий час після  закінчення цих строків, відповідач роботу не виконав, сплачену суму 1200 грн. мені не повернув.

Між мною та Особою_2 виникли правовідносини,які регулюються  договором купівлі-продажу. Відповідно до ст.662 ЦК України продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Предметом даного договору є металопластикові вікна, товар, який повинен бути створений продавцем. В зазначений в договорі строк, продавець  не поставив  мені металопластикові вікна, чим порушив умови договору та  умови виконання зобов’язань (ст.530 ЦК України).

У разі відмови  продавця передати  проданий товар покупець має право відмовитись від  договору купівлі-продажу.

Крім того, виходячи з встановленого кола  суб’єктів правовідносин, я, Особа_1, як  фізична особа, що  замовила продукцію для  особистих  побутових потреб, відношуся до такої категорії як споживач.

Відповідач як виконавець в даних правовідносинах, протиправно не виконав зобов’язання вказані в договорі купівлі-продажу ( ст.614 ЦК України).

Відповідно до ст.ст. 623, 1210 ЦК України шкода завдана  внаслідок недоліків послуг, відшкодовується  виконавцем.

Між порушенням умов зобов’язань та  наявністю шкоди мається причинний зв’язок.

Розмір збитків, завданих порушенням зобов’язань, доказується позивачем (кредитором). Цей розмір визначений на підставі  сплаченої за договором  квитанції №581 від 30 жовтня 2008 року в сумі 1200 грн., а саме повернення сплаченого авансу.

Крім того мною понесені збитки в сумі 300 грн., на поїздки з с. Богодухівка до смт. Чорнобай, які виникли як наслідок невиконання  договору купівлі-продажу відповідачем.

Згідно ст.10 п.1, п.2 Закону України «Про захист прав споживачів» від 1 грудня 2005 року «споживач  має право  відмовитися від  договору про  виконання робіт і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до  виконання зобов’язань за договором».

«Якщо  під час виконання робіт стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право розірвати договір і вимагати  відшкодування збитків…».

п.5 ст.10 даного Закону,  у разі коли виконавець не  може виконати  роботу згідно з договором  споживачеві сплачується пеня.

Крім того незаконними діями відповідача мені була завдана моральна шкода, яка полягає у тому, що  я переношу переживання через те, що заплатив гроші і не можу отримати ні своє замовлення, ні повернути гроші.  Крім того для відновлення моїх порушених прав я змушений прикладати додаткові зусилля, що тягне за собою як додаткові витрати, так і порушення сталого життєвого укладу. Моральну шкоду я оцінюю в 750 гривень.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 530, 614, 623, 662, 665, 1210 ЦК України, ст.4, 10 Закону України «Про захист прав  споживачів», ст. 3, 118, 119 ЦПК, –

Прошу:

Позов задовольнити.

Розірвати договір купівлі-продажу від  27 жовтня 2008 року про купівлю металопластикового вікна, укладений між  мною, Особою_1, та Особою_2.

Стягнути з Особи_2 на користь Особи_1  сплачений аванс в сумі  1200 грн. та 300 грн. заподіяної шкоди, а також витрати понесені на інформаційно-технічне забезпечення та державне мито.

Стягнути з Особи_2 на мою користь моральну шкоду в сумі 750 гривень.

Додатки:

Дата                Підпис