До ________ районного суду м.__________________, адреса:_____________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:_____________________, тел.:_________________________

Відповідач: ТОВ «Karya Tour», юридична адреса:_______________, тел.:_________________________

Ціна позову: 9680,00 гривень

Позовна заява

про захист прав споживача, стягнення збитку та відшкодування моральної шкоди за невиконання договору про надання туристичних послуг

В серпні 2007 року я звернулася до туроператора ТОВ «Karya Tour»,  яка розташована за адресою:______________,  з метою придбання туристичних послуг – з організації проведення туристичного туру (круїзу) на лайнері „Жасмин 4″,  який повинен був відбутися в період з 21.09.2007 року по 03.10.2007 року. В офісному приміщенні цієї компанії Особою_2 мені були надані туристичні послуги,  пов’язані з бронюванням туру. 31.08.2007 року я передала відповідачу грошові кошти в якості передоплати в розмірі 6920,00 грн. для бронювання зазначеного туру (круїзу). В підтвердження передачі грошових коштів Особа_2 надала мені додаток до договору про надання туристичних послуг.

07 вересня 2007 року я надала відповідачу залишок грошових коштів в розмірі 260 гривень,  що підтверджується квитанцію до прибуткового касового ордеру.

У зв’язку з тим, що за декілька днів до початку туру представники відповідача зі мною не зв’язувалася,  необхідні документи не передали, я самостійно намагалася звернутися до відповідача за поясненнями,  але відповіді так і не отримала,  оскільки телефонні дзвінки з мого боку ігнорувалися.

За два дні до туру я додзвонилася до відповідача,  та мені було сказано,  що тур не відбудеться. В той самий день я особисто прийшла до офісу відповідача з вимогою негайно повернути сплачені за круїз грошові кошти, але отримала відмову.

Підтвердженням договірних відносин є також додаток до договору про надання туристичних послуг від 31.08.2007 року,  укладений зі мною. В цьому додатку перелічені всі істотні умови туристичного туру,  а саме: дата заїзду,  дата від’їзду (кількість днів відпочинку),  назва круїзу та лайнеру,  умови харчування та розташування,  загальна вартість туру,  попередня оплата вартості туру,  ім’я,  прізвища та паспортні дані клієнтів. Відповідач взяті на себе зобов’язання не виконало,  обумовлену договором та додатком до договору послугу не надало,  грошові кошти не повернуло,  у зв’язку з чим у ТОВ «Karya Tour» переді мною виникла заборгованість в розмірі 7180, 00 грн.,  яка до цього часу непогашена.

Крім того, мені завдано моральну шкоду,  яка полягала в суттєвих емоційних стражданнях,  пов’язаних з невиконанням договору про надання туристичних послуг, поглиблених відсутністю будь-якої інформації про причини невиконання своїх зобов’язань за договором.  Моральні страждання збільшувалися тоді,  коли працівники відповідача неодноразово,  протягом місяця,  в грубій формі відмовляли в поверненні грошей,  а потім взагалі почали мене ігнорувати. Крім того, я так і не змогла відпочити протягом своєї відпустки у зв’язку із тим, що всі гроші, які я тривалий час збирала на відпочинок незаконно знаходяться у ТОВ «Karya Tour». Свої моральні страждання я оцінюю в розмірі 2500, 00 грн.

Відповідно до  ст.  1 Закону України „Про захист прав споживачів” послугою вважається діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального блага,  що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Договором є усний чи письмовий правочин укладений між споживачем і виконавцем.  Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією,  товарним чи касовим чеком,  квитком,  талоном або інші документами (розрахунковий документ).

Згідно ч.1 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач  має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг)  і  вимагати відшкодування  збитків, якщо виконавець  своєчасно  не  приступив  до виконання зобов’язань за договором або виконує роботу  так  повільно,  що  закінчити  її  у визначений строк стає неможливим.

В силу  ст.  20 Закону України «Про туризм» за договором на туристичне обслуговування одна сторона (тур оператор,  тур агент) за встановлену договором плату зобов’язується,  забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону.

Крім цього,  відповідно до  ст.  20 Закону України «Про туризм» до укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про: тур оператора (тур агента),  його місцезнаходження і поштові реквізити,  наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності,  сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

На підставі вищевикладеного,   ст. ст.  1, 10, 22 Закону України „Про захист прав споживачів”, ст. 20 Закону України «Про туризм», ст.ст.3, 118-120 ЦПК України,  –

ПРОШУ:

Стягнути з ТОВ «Karya Tour» на мою користь суму матеріальних збитків у розмірі 7180,00 гривень.

Стягнути з ТОВ «Karya Tour» на мою користь моральну шкоду в сумі 2500,00 гривень.

Стягнути з ТОВ «Karya Tour» у дохід держави витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та судовий збір.

Додаток:

Дата                    Підпис