До _________ районного суду м.________

Заявник:

Особа_1,

проживаю за адресою: _______________,

тел.: ____________________,

Заінтересовані особи:

Особа_4,

проживає за адресою: ________________,

тел.: ____________________, 

Особа_5,

проживає за адресою: ________________,

тел.: ____________________,

Орган опіки та піклування, виконавчий комітет ________ районної у м._________ ради,

адреса: ____________________________, 

Заява

про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Я, Особа_1, народився «__»_______ року, про що в книзі реєстрації народжень відділу РАЦС _________ районного управління юстиції м. _________ зроблено відповідний запис під №_____ та видано свідоцтво про народження серія _______ № ________ від «__»________ року.

На сьогоднішній день мені виповнилося повних 16 років.

З «__» жовтня 2007 року я працюю на посаді помічника вихователя в Благодійній організації «________» (підтверджується трудовою книжкою від «__» жовтня 2007 року; наказом щодо прийняття мене, Особи_1, на роботу від «__» жовтня 2007 року). Я маю самостійний заробіток, яким розпоряджаюся на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЦК України повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором.

Отримати повну цивільну дієздатність через орган опіки та піклування я не можу, оскільки для вирішення питання про надання повної цивільної дієздатності органам опіки та піклування, необхідна письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

У мене немає батьків: мати – ОСОБА_2 – померла «__» вересня 2007 року, а батько – ОСОБА_3 – визнаний безвісно відсутнім рішенням __________ районного суду м. _________ від «__» червня 1999 року.

Піклування відносно мене не встановлено.

Мої дід – Особа_4 та баба – Особа_5 з якими я проживаю не заперечують проти надання мені повної цивільної дієздатності (підтверджується заявами).

Я усвідомлюю, що повна цивільна дієздатність, яка буде мені надана, поширюється на всі цивільні права та обов’язки, а також те, що у разі припинення трудового договору, надана мені повна цивільна дієздатність зберігається.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 29, 32, 34, 35, 313 ЦК України, та ст.ст. 242-245 ЦПК України, –

ПРОШУ: 

Надати мені, Особі_1, який народжений в м.___________ та проживаю за адресою: ______________, повну цивільну дієздатність.

Додатки:

Дата               Підпис