До _________ районного суду м.________ 

Заявник:

Особа_1,

проживаю за адресою: _______________,

тел.: ____________________,

Заінтересовані особи:

Особа_2,

проживає за адресою: ________________,

тел.: ____________________,

Особа_3,

проживає за адресою: ________________,

тел.: ____________________,

Орган опіки та піклування, виконавчий комітет ________ районної у м._________ ради,

адреса: ____________________________,
 

Заява

про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 

Я, Особа_1, народився «__»_______ року, про що в книзі реєстрації народжень відділу РАЦС _________ районного управління юстиції м. _________ зроблено відповідний запис під №_____ та видано свідоцтво про народження серія _______ № ________ від «__»________ року.

На сьогоднішній день мені виповнилося повних 16 років.

В 2007 році я закінчив Комп’ютерну академію «_______» і здобув диплом з напрямку «Комп’ютерна графіка і дизайн». В 2008 році я пройшов курси та сертифікацію по програмам Microsoft, Adobe, Oracle та Cisco.

Починаючи з 2008 року я розпочав на замовлення приватних осіб та компаній розробляти веб-сайти, дизайн для веб-сайтів, логотипи та ін., отримуючи за це грошову винагороду.

На сьогоднішній день на зароблені мною протягом цього часу гроші я самостійно придбав необхідну комп’ютерну техніку та за усною домовленістю найняв трьох працівників, веб-програмістів: Особу_4, Особу_5, Особу_6 для продовження та розширення своєї діяльності.

Мною розроблено та використовується комерційне найменування. Але, нажаль, маючи лише неповну цивільну дієздатність я не маю змоги в повній мірі розпочати здійснення підприємницької діяльності. Що не дозволяє мені:

     здійснити реєстрацію мене як підприємця;

     укласти трудові договори з найнятими працівниками;

     укладати інші договори, які сприятимуть розвитку власного бізнесу;

     зареєструвати в установленому законом порядку комерційне найменування та ін.

Мої батьки Особа_2 та Особа_3, усвідомлюючи мій підприємницький талант та всебічно підтримуючи мою ініціативність, не заперечують проти надання мені, Особі_1, повної цивільної дієздатності як такому, який має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 35 ЦК України, ст.ст. 242-245 ЦПК України, – 

ПРОШУ:

Надати мені, Особі_1, який народжений в м.___________ та проживаю за адресою: ______________, повну цивільну дієздатність. 

Додатки:

Дата               Підпис