При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі відкривається рахунок у банку на умовах, погоджених сторонами.

   Банк зобов’язаний укласти договір банківського рахунку із клієнтом, що звернувся із пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленими відповідно до  нього банківськими правилами.

   Банк не вправі відмовити у відкритті рахунку, здійснення відповідних операцій по якому передбачено законом, установчими документами банку й виданим йому дозволом (ліцензією), за винятком випадків, коли така відмова викликана відсутністю в банку можливості прийняти на банківське обслуговування або допускається законом або іншими правовими актами.

1 Договір банківського рахунку