Договір дарування

1. За договором дарування одна сторона (дарувальник)  передає або   зобов’язується   передати   в   майбутньому  другій  стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.
2. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь   дарувальника  будь-яку  дію  майнового  або  немайнового характеру, не є договором дарування.

Предмет договору дарування

1. Дарунком можуть бути рухомі речі,  в тому числі  гроші  та цінні папери, а також нерухомі речі.
2. Дарунком  можуть  бути  майнові  права,  якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Форма договору дарування

1. Договір дарування   предметів  особистого  користування  та побутового призначення може бути укладений усно.
2. Договір  дарування  нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
3. Договір дарування майнового права та договір  дарування  з обов’язком  передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі.  У  разі  недодержання  письмової  форми  цей   договір   є нікчемним.
4. Договір   дарування  рухомих  речей,  які  мають  особливу цінність,  укладається у письмовій формі.  Передання такої речі за усним   договором  є  правомірним,  якщо  суд  не  встановить,  що обдаровуваний заволодів нею незаконно.
5. Договір  дарування  валютних  цінностей   на   суму,   яка перевищує  п’ятдесятикратний  розмір  неоподатковуваного  мінімуму доходів  громадян,  укладається  у  письмовій  формі  і   підлягає нотаріальному посвідченню.

1 Зразок. Договір дарування житлового будинку
2 Зразок. Угода про розірвання договору дарування
3 Зразок. Договір дарування частини квартири
4 Договір дарування акцій (між фізичними особами)
5 Договір пожертви
6 Договір дарування