Категорія: Доручення

Договір доручення

Договір доручення м. Київ                “__” ___ 200__р. Сторони: Довіритель ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ____…