Категорія: Комісії

Зразок. Договір комісії

ДОГОВІР КОМІСІЇ  м.________________ “___”_______20___ р.  ______________________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі Комісіонер, в особі ________________ (посада, П.І.Б.), що діє…