Договір купівлі-продажу

1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Предмет договору купівлі-продажу

1. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.
2. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.
3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.
4. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.
5. Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.

Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.


Договір купівлі-продажу один із найрозповсюдженіших і ми з вами укладаємо його по декілька разів на день. Наприклад, якщо ви купили в магазині двері міжкімнатні, то також уклали зазначений договір, але він не має вираженої письмової форми. Хоча чек про оплату є пдітвердженням укладення договору купівлі-продажу.

1  Договір купівлі-продажу (типовий, приклад, зразок, шаблон)
2 Типова форма договору купівлі-продажу акцій
3 Примірний договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
4 Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
5 Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
6 Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
7 Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
8 Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
9 Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
10 Договор купли-продажи
11 Договір купівлі-продажу. Зразок