Договір

купівлі-продажу земельної ділянки

м. Київ                                              “___”__________20__ р.

Ми, що нижче підписалися, ____, іменований в подальшому “Продавець”, і ___, іменований в подальшому “Покупець”, на підставі ___ склали даний договір про таке: 
  
1. Предмет договору 
1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку площею ___ га (кв. м). 
1.2. Місце розташування земельної ділянки _____. 
1.3. Цільове призначення земельної ділянки ____. 

2. Ціна договору і умови оплати 
2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за _____. 
2.2. Покупцем на рахунок Продавця в ______ банку перераховано ____ 

3. Обов’язки сторін 
3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати. 


4. Розгляд спорів 
4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів — у судовому порядку. 

5. Інші умови 
5.1. Невід’ємною частиною договору є: 
план земельної ділянки з визначенням розмірів у випадку її продажу місцевою радою; 
державний акт на право приватної власності на землю у випадку продажу земельної ділянки громадянином; 
довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки, видана органами Держкомзему України; 
рішення відповідної місцевої ради про продаж земельної ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем. 
5.2. Цей договір і документ про сплату вартості землі є підставою для видачі власнику (новому власнику) державного акта на право приватної власності на землю. 
5.3. Даний договір складений в _____ примірниках, один з яких зберігається у справах ___ 

Реквізити сторін