Категорія: Найму (оренди)

Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів. Приклад, зразок.

 ДОГОВІР ОРЕНДИ ПРИЛАДІВ, УСТАТКУВАННЯ Й ІНШИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ м. __________________ “___”_________ 20__ р. _________________________________________ (найменування підприємства, організації), надалі  “Орендодавець”, в…

Договір оренди майна

Договір оренди майна   м.__________________ “____”_____20___р.  _____________________________________, іменоване надалі  Орендодавець, в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________ (статуту, положення), з…