Категорія: Позики

Договір позики (між фізичними особами)

Договір позики (безвідсоткової) м. Полтава            “____” ____ 200___р. Сторони: Позикодавець_______________________(П.І.П.) з однієї сторони, і Позичальник________________________(П.І.П.) з другої сторони, уклали цей…

Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою

  ЗАТВЕРДЖЕНО на Засіданні Ради Директорів ______________________________ (найменування товариства)   Протокол Nо. ____________ від “__”_________ 20___ р. Голова Ради Директорів…

Примірний договір позики. Зразок

ДОГОВІР ПОЗИКИ м.________________ _______________ (дата прописом)   Гр. ____________________________ (П.І.П), проживаючий _____________________ (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі  Позикодавець,…