Договір позики. Зразок договору позики

Договір позики є одним з найпоширеніших договорів, що укладаються громадянами. Часто сторони не мають уявлення, як правильно укласти цей договір і які положення важливо закріпити, що в кінцевому результаті призводить до тривалих судових процесів, матеріальних і моральних втрат.

За договором позики можна передавати не лише грошові кошти, але і інші речі. Надалі мова піде тільки про грошову позику.

Договір позики можуть укладати будь-які особи, як громадяни, так і суб’єкти підприємницької діяльності. Проте передавати грошові кошти під відсотки в позику (кредит) на регулярній основі мають право тільки кредитні організації, що мають відповідну ліцензію.

Договір може укладатися в усній та письмовій формі. Також він може бути посвідчений нотаріально. Письмова форма також вважається дотриманою, якщо позичальник видає позикодавцеві розписку про отримання коштів.

Ніяких особливих вимог до змісту договору позики і розписки не існує. Досить, якщо із складеного документу можна буде точно встановити, хто є сторонами договору, на який термін, і яка сума грошей передана в позику.

Договір підписується обома сторонами, розписка – тільки позичальником. Якщо одна із сторін – юридична особа, то від її імені підписується особа, що має таке право, підпис завіряється круглою печаткою підприємства.

Практика показує, що буде не зайвим і навіть корисним робити передачу суми позики при свідках, яких також слід згадати в розписці. В цьому випадку свідкам слід також розписатися.

Нотаріальне завірення договору позики здійснюється за бажанням сторін.

1 Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
2 Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
3 Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
4 Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
5 Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
6 Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
7 Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
8 Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
9 Примірний договір позики. Зразок
10 Розписка про отримання позики
11 Договір позики (між фізичними особами)