Юрконсультация.com.ua
Cудова практика України - судові рішення.

Profit Money - организуйте учет собственных финансов легко!

Договір про завдаток (між фізичними особами)

 ДОГОВІР

про завдаток (між фізичними особами)

м.____________ «__»___________ р.

______________, паспорт громадянина України: серія ___ N ___, виданий ____________ м. ____________, іменований надалі  "Продавець", з одного боку, і ______________, паспорт громадянина України: серія ___ N ___, виданий ___________ г. ____________, іменований надалі  "Покупець", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Покупець передає Продавцеві завдаток у сумі ____ (________) гривень у рахунок оплати за договором  купівлі-продажу земельної ділянки, призначеного для _______________, площею _____, розташованого за адресою: _______________, з кадастровим номером ______ до "__"________ ____ р. включно.

2. Кошти , зазначені в пункті 1 даного договору, використаються як  завдаток, внесений з метою забезпечення виконання Покупцем зобов'язань по оплаті договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки, що належить на праві власності Продавцеві.

3. Вартість зазначеної земельної ділянки за договором  купівлі-продажу становить ______ (________) гривень. Договір купівлі-продажу укладається до "__"______ ____р. Витрати сторін за договором  купівлі-продажу становлять _________________.

Інші істотні умови договору купівлі-продажу: ___________________.

Передачу ділянки сторони зроблять по акту прийому-передачі після ____________. Договір купівлі-продажу земельної ділянки буде зареєстрований сторонами після його передачі від Продавця до Покупця відповідно до  діючого законодавства.

4. При передачі завдатку Продавець передає Покупцеві оригінали правовстановлюючих документів на земельну ділянку, а саме свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, що підтверджується підписами під даним договором. Документи передаються до ___________.

5. Суперечки, які можуть виникнути при виконанні умов даного договору, сторони будуть прагнути вирішити мирним шляхом.

При недосягненні взаємоприйнятного рішення сторони можуть передати спірне питання на вирішення у судовому порядку відповідно до  діючого законодавства.

6. Із всіх питань, що не знайшли свого вирішення в умовах даного договору, але прямо або побічно випливає з відносин сторін по ньому, що зачіпають майнові інтереси й ділову репутацію сторін договору, вони будуть керуватися нормами й положеннями чинного законодавства.

7. Термін дії договору встановлюється з моменту його підписання і діє до моменту виконання своїх зобов'язань кожної зі сторін.

8. Припинення (закінчення) терміну дії даного договору спричиняє   припинення зобов'язань сторін по ньому, але не звільняє сторони договору від відповідальності за його порушення, якщо такі мали місце при виконанні умов даного договору.

Підписи сторін:

Продавець:                                        Покупець:

Зразки позовних заяв

Оскарження рішень, ухвал

Процесуальні документи

Фінанси


Учет Личных Финансов

Продвинутая Система Учета Личных Финансов и Ведения Домашней Бухгалтерии Онлайн.

Бесплатная Регистрация!!!