До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: ГВСП «Суднобудівельно–судноремонтний завод» адреса:_______________________, тел:__________________

Позовна заява

про скасування наказу про накладення матеріальної відповідальності та стягнення матеріальної шкоди

Четвертий рік я працюю бригадиром слюсарів в механічному цеху підприємства, за сумлінну працю неодноразово заохочувався та отримував премії, стягнень не мав. 18.02.2008 року наказом директора заводу, на мене була покладена матеріальна відповідальність за нестачу  двох чавунних дверцят для парових котлів КВ – 2, які були на обробці в механічному цеху. При особистому отриманні від фрезерувальників для подальшої обробки я виявив нестачу рамок в двох комплектах до дверцят котлів, про що повідомив майстра та зам начальника цеху, але натомість отримав наказ про стягнення вартості двох комплектів в сумі 449 грн 88 коп.

Згідно заказ – наряду 001/3-189 від 19.11.2007 року виготовленню на заводі підлягало 8 котлів КВ-2. Після літейної та станочної обробки  до механічного цеху заводу в слюсарну дільницю підлягало передачі для зборки 8 комплектів  дверцят котлів, які включали в себе 16 деталей: 8 рамок та 8 дверцят. На склад з слюсарного цеху надійшло 8 комплектів готових виробів.

На обробку до слюсарного цеху надійшло 10 дверцят та 8 рамок, тобто 8 комплектів та 2 зайвих дверцят. Після того, як я повідомив керівництво про некомплектність, наступним днем з станочного цеху надійщло ще 2 комплекти, на склад було здано 10 зібраних комплектів дверцят.

Згідно рапорту начальника механічного цеху від 19.02.2008 року в процесі виготовлення деталей котлів КВ – 2 були втрачені ( викрадені) чавунні відлиті дверцята котлів в кількості 2 комплектів з 4 деталей вартістю одного комплекту складає 143 грн. 63 коп.

З письмових пояснень свідків (працівників заводу), яких додатково я клопотатиму допитати в судовому засіданні вбачається, що заказ на 8 комплектів дверцят котлів дійсно був виконаний, але в зв’язку з тим, що в процесі слюсарної обробки було виявлено нестачу двох  дверцят, додатково відливались та збирались ще 2 комплекти не передбачені заказом і на склад комплекти надійшли в передбаченій кількості.

За правилами ст. 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

 При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 КЗпП України.

Ст.136 КЗпП передбачено, що покриття шкоди  працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

Про заподіяння шкоди підприємству може свідчити згідно чинного трудового законодавства  інвентаризація матеріальних цінностей, ревізія чи перевірка фінансово-господарської діяльності. Днем виявлення шкоди є день підписання відповідного акту або висновку.

Про незаконність прийнятого наказу свідчать наступні обставини:

– акти про приймання – передачу деталей з цеху в цех не складались;

– я не є матеріально – відповідальною особою;

– інвентаризація чи  ревізія  не проводились, акт про нестачу ТМЦ не складався;

– за фактом заподіяння шкоди підприємству позивач до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності я не притягувався.

 Право власника для притягнення працівника до матеріальної відповідальності обмовлено наявністю сукупності юридичних фактів:  

      порушення працівником трудових обов’язків;

      наявності прямої дійсної шкоди;

      причинного зв’язку між порушенням трудових обов’язків та прямою дійсною шкодою;

      виною працівника.

Жодного з цих фактів не було і не має, що виключає можливість притягнення мене до матеріальної відповідальності.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст.3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Скасувати наказ ГВСП «Суднобудівельно–судноремонтний завод» від 03 березня 2008 року за № 59 «Про накладення матеріальної відповідальності».

Стягнути з ГВСП «Суднобудівельно–судноремонтний завод» на мою користь 449 грн 88 коп.

Додаток:

Дата                  Підпис