Рішення Європейського Суду з прав людини

Значення Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також Європейського Суду з прав людини для сучасної Європи важко переоцінити.

Європейський Суд з прав людини став унікальним наднаціональним органом правосуддя, ознаменувавши собою якісно новий етап гармонізації і інтеграції правових систем європейських країн. Рішення Європейського Суду сьогодні мають незаперечний авторитет для національної влади. Вони набули характеру особливого джерела права і з кожним роком все більш глибоко і безпосередньо впливають на розвиток національних правових систем.

Європейський суд покликаний забезпечувати неухильне дотримання і виконання норм конвенції її державами-учасниками. Він здійснює це завдання шляхом розгляду і вирішення конкретних справ, прийнятих ним до провадження на підставі індивідуальних скарг, поданих фізичною особою, групою осіб або неурядовою організацією.

Нижче запропоновані приклади рішень Європейського Суду з прав людини.

1 “Сергєєва проти України” – рішення Європейського суду з прав людини від 10 березня 2009 року
2 “Гімадуліна та інші проти України” – рішення Європейського суду з прав людини від 10 грудня 2009 року
3 Биков проти України – рішення Європейського суду з прав людини від 16 квітня 2009 року
4 “Новік проти України” – рішення Європейського суду з прав людини від 18 грудня 2008 року
5 “Ухань проти України” – рішення Європейського суду з прав людини від 18 грудня 2008 року
6 “Попілін проти України” – рішення Європейського суду з прав людини від 16 квітня 2009 року