Категорія: Підряд

Договір підряду (шаблон)

Договір підряду м. Київ                                “__” ___ 200__р. Сторони:    Замовник ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі…