Захист авторських прав та інтелектуальної власності. Зразки позовних заяв

Поняття інтелектуальна власність включає тимчасове, закріплене законом, виняткове авторське право на продукт діяльності розуму. Очевидним є те, що представники таких сфер діяльності, як наука, література, юриспруденція, мистецтво в першу чергу повинні замислюватися про питання, як захистити право інтелектуальної власності в Україні.

До прав інтелектуальної власності відносять:

– авторське право, яке регулює використання і подальшу роботу з творами літератури, науки і мистецтва;
– суміжні права;
– патентне право, що визначає порядок охорони і використання винаходів, досягнень селекції рослин і промислових моделей;
– права на засоби індивідуалізації, такі, як рекламний слоган, товарний знак і фірмове найменування;
– право на секрети виробництва;
– режим комерційної таємниці, під охороною якої знаходяться оригінальні технології, знання, способи виготовлення товарів.

Порушення прав інтелектуальної власності нерідко стає предметом гучних судових процесів. Зразки позовних заяв нижче допоможуть підготувати документи при необхідності звернення в суд для захисту Ваших авторських прав.

Захист інтелектуальної власності (авторських прав).

Захист авторських прав – це перший крок на шляху до успішної реалізації проекту. Якщо Ви є автором унікальної розробки в медицині, комп’ютерних технологіях, промисловості і так далі, тоді настав час захистити свою інтелектуальну власність від посягань на Вашу ідею і її використання. Враховуючи законодавчу платформу, захист прав на інтелектуальну власність є доступною послугою для усіх громадян.

1 Зразок. Позовна заява про визнання недійсними патенту України
2 Позовна заява про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг
3 Зразок. Позовна заява про захист авторського права, виплату компенсації та стягнення моральної шкоди
4 Позовна заява про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення майнових авторських прав